Hebrew U. Link HUCA - NEWS

 

הגן על מחשבך - “עשה ואל תעשה "

המלצות נוספות

 

1. שיתוף קבצים ומדפסות

אנו ממליצים לבטל את אפשרות שיתוף קבצים ומדפסות של מערכת חלונות:

לפי ההוראות הבאות:

אפשרות שיתוף קבצים של Microsoft היא אמנם ברירת המחדל של המערכת, אך היא מעלה את רמת הפגיעות של המחשב. אם אינכם מנצלים ממילא אפשרות זו – הסירו אותה מיידית. אם אתם משתמשים באפשרות זו – חפשו פיתרון חילופי ואז נטרלו אותה.

הסרת אפשרות שיתוף קבצים ומדפסות תמנע גישה מהרשת לקבצים שלכם ולמדפסת המחוברת למחשבכם. הסרת שרות זה לא תפגע ביכולתם לגשת למשאבי הרשת השונים.

2. תוכנות EOL - End Of Life

משמעות EOL היא שהתוכנה איננה נתמכת עוד על-ידי הייצרן. במידה והתוכנה סובלת מחורי אבטחה והחברה אינה מספקת עוד עדכוני אבטחה עבורה – משמעות הדבר שמחשבכם בסיכון, ובוודאי אם התוכנה האמורה היא מערכת ההפעלה שלכם.

בידקו את מעמד התוכנה/מערכת ההפעלה שלכם ועדכנו ככל שנדרש

לדוגמא: הפסקת תמיכה בחלונות 98 - בהמשך להודעת מיקרוסופט על הפסקת התמיכה במערכות הפעלה: Windows Me ,Windows 98

ו Windows 98 Second Edition , מודיעה הרשות למחשוב על הפסקת תמיכתה במערכות אלו ביולי 2006.

מוצרים נוספים שלא ייתמכו עוד החל מיולי 2010: Windows 2000, Windows XP SP 1-2, Windows Vista RTM

פרטים נוספים: http://ca.huji.ac.il/services/software/win98-he.shtml

.

 

3. תוכנות P2P - peer-to-peer

תוכנות P2P הן תוכנות המאפשרות התחברות ישירה וחילוף אינפורמציה בין הדיסק ים הקשיחים של מחזיקי התוכנה. למשל: Kazzaa, emule, imesh, mIRC ועוד. מעבר לעובדה שחל איסור חמור לפי נוהלי האוניברסיטה להשתמש בתוכנות אלה, הן גם מהוות סיכון משמעותי לבטיחות המחשב בכל הנוגע לסוסים טרויאנים, בוטים ותוכנות ריגול ווירוסים.

 

4. שיתוף בהתחברות לרשת

במידה ומחשבכם מחובר לאינטרנט ומאפשר באמצעות תוכנה חיבור לאינטרנט למחשבים נוספים המחוברים אליו – חפשו פיתרון חילופי לרשת, והסירו מיידית אפשרות זו ממחשבכם.

 

 

 


Last updated: 12/10/2011