3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

הפעלת חומת אש בחלונות 8

to the site in english

 

 

שלב 1

  • יש ללחוץ על סימן הזכוכית מגדלת
  • בשורת חיפוש לרשום firewall
  • לבחור באופציה windows firewall

 

 

שלב 2

  •  יש ללחוץ על turn windows firewall on or off

 

 שלב 3

  •  יש להעביר את כל האופציות למצב עבודה