הקלדה בערבית

 

שלב 1

בחלון האפליקציות ללחוץ על האיקון 'Arabic Keyboard'

מקלדת ערבית 

 

 

שלב 2

בחלון שנפתח יש ללחוץ על 'add_arabic_keyboard'

הוספת מקלדת ערבית

 

 

שלב 3

כדי לעבור בין השפות יש ללחוץ על SHIFT+ALT

 

במחשבים הבאים מותקנות מקלדות ערבית

מיפוי מקלדות בערבית