MyDesktop

הוראות מפורטות

הצטיידו בקוד וסיסמת AD המשמשים אתכם לכניסה למחשוב הציבורי ובקוד נוסף - RA  
לצורך העבודה תדרשו להתחבר ראשית עם סמבה - VPN

לאחר הפעלת סמבה - VPN יש להתחבר דרך דפדפן אינטרנט לכתובת : Https://mydesktop.huji.ac.il

 

שלב 1

 

בכדי להתחבר למערכת MyDesktop מהבית תחילה יש להתחבר למערכת סמבה - VPN

לאחר חיבור מוצלח ש להתחבר דרך דפדפן אינטרנט לכתובת : Https://mydesktop.huji.ac.il

 

שלב 2

במסך הבא (בתמונה) מלאו קוד וסיסמת AD המשמשים אתכם לכניסה למחשוב הציבורי

  ללחוץ על לחצן Login

התחברות מרחוק למחשבים ציבוריים

 

 

שלב 3

בדף הבא בחרו בצלמית המתאימה:

 Givat Ram Farm – בבחירה זו תקבלו הדמיית מחשב המכילה את כל התוכנות המותקנות בחוות אדמונד ספרא.

Mount Scopus Farm - בלחיצה על צלמית זו תקבלו מחשב המכיל את התוכנות המותקנות בחוות בהר הצופים.

Rehovot Farm - בלחיצה על צלמית זו תקבלו מחשב המכיל את התוכנות המותקנות בחווה ברחובות.

 

חשוב מאוד – יש להמתין בזמן עליית המחשב ולא לסגור את הדפדפן תוך כדי.

חשוב מאוד 2 – בסיום השימוש יש לבצע פעולת Logout בכדי שהמשתמש לא יישאר מחובר על התחנה וימנע מכם התחברות נוספת בטווח זמן קצר.

 

התחברות מרחוק למחשבים ציבוריים