3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

תפריט

--

HUJI-guest/dorm - Windows 7

 


 

הערות:

1. אם הכרטיס האלחוטי המותקן במחשבכם מנוהל על ידי תוכנת יצרן מסוימת (ולא על ידי Windows), יש להיעזר בהוראות היצרן ולבחור את הרשת: Huji-guest
2. השירותים הניתנים לאורחים מוגבלים לגלישה איטית יחסית ואינם מאפשרים גישה למאגרי מידע אקדמיים ולאתרים סגורים אחרים.

 

שלב 1

 • הקש על תפריט התחל (start menu)
 • הקש על לוח בקרה (Control Panel)

 

 

 

 

שלב 2

 • הקש על משימות והגדרות רשת\ View network status and Task

 

רשתות ואינטרנט

 

 

 

שלב 3

 • הקש על הגדרות מתאם\ Change adapter settings

 

אפשרויות לשינוי הגדרות מתאם

 

 

 

שלב 4

 • יש לוודא כי הכרטיס מוכן לפעולה
 • יש להקיש על Wireless Network Connection באמצעות הלחצן הימני ולהצביע על Enable

 

אפשר חיבור אלחוטי

 

 

 

שלב 5

 • יש להקיש על Wireless Network Connection באמצעות הלחצן הימני ולהצביע על Connect/Disconnect

חיבור או התתנתקות לרשת אלחוטית

 

 

 

שלב 6

 • אם הנכם מחוברים כבר לרשת אחרת אוניברסיטאית, לחצו על Disconnectוסגרו את הדפדפן
   
 • יש לבחור את הרשת HUJI-guests וללחוץ על Connect

בחירת רשת אלחוטית לחיבור

 

 

 

שלב 7

 • יש ללחוץ על Connect Anyway

 

הסכמה לכך שהחיבור לרשת מאפשר את זמינותו של המידע למשתמשים נוספים ברשת

 

 

 

שלב 8

 • עתה הרשת במצב: Connected

 

החיבור לרשת בוצע בהצלחה