3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

תפריט

--

התחברות ל-Samba WebVPN

לפני שמתחילים:

  • השימוש ב- VPN דורש חשבון RA. ניתן לפתוח חשבון שכזה באמצעות האתר: http://rap.huji.ac.il.
  • משתמשי CS אינם צריכים לפתוח חשבון RA ונדרשים להשתמש בכרטיס OTP במקום. פורמט שם המשתמש הוא user:otp%tcs 

 

שלב 1

שלב 2

  • Username - יש להקליד את שם המשתמש של חשבון ההתחברות האוניברסיטאי: user%ra
  • Password - יש להקליד את סיסמת חשבון ה-RA, או סיסמת OTP
  • יש ללחוץ Login 

 

 

הערה למשתמשי CS

Username – יש להקליד user:otp%tcs וסיסמת OTP 

שלב 3

הגעתם לפורטל של Samba VPN.

  • על מנת להתחיל לגלוש יש ללחוץ על הקישורים השונים או להכניס כתובת אינטרנט לאחר לחיצה על הסמל: 

שלב 4

תפתח חלונית בה יש לכתוב את כתובת האתר וללחוץ על OK.

הזנת כתובת אתר רצוי לצורך מעבר אליו

הערה: בכל שלב ניתן לעבור לכתובת אחרת על ידי לחיצה על אותו סמל שמופיע למעלה במסך

שלב 5

לאחר סיום השימוש בשירות יש להתנתק על ידי לחיצה על הניתוק האדום הנמצא בקצה הימני בסרגל שלמעלה.

 

שלב 6

יש לאשר את יציאתך מהמערכת על ידי לחיצה על OK.

 

שלב 7

תופיע הודעת אישור על יציאתכם מהמערכת. אם ברצונכם להתחבר מחדש, עליכם ללחוץ על Logon.

 

תמיכה טלפונית במרכזי התמיכה: 02-5883450