3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

כללי שימוש

כללים לשימוש במשאבי התקשוב

 

  1. השימוש במשאבי התקשוב של האוניברסיטה, לרבות מחשבים, רשתות, ציוד תקשורת, חומרה, תוכנה וקבצים יהיה כפוף לכללים שלהלן ולכללים נוספים כפי שיתפרסמו מעת לעת ויופיעו באתר האגף למחשוב, תקשורת ומידע תחת הכותרת "כללי שימוש במשאבי התקשוב של האוניברסיטה".

    

  2. במונח "מחשב" הכוונה לכל אביזר אשר מסוגל לבצע חישובים או להיות מחובר לרשת תקשורת.

 

  1. השימוש במחשב יעשה רק לצרכים אקדמיים או מינהליים במסגרת עבודת ההוראה/מחקר או עבודה אחרת הקשורה במילוי תפקידו של העובד באוניברסיטה. השימוש במחשב לגורמי חוץ יעשה רק לצרכים שלשמם ניתנה ההרשאה .

 

  1. דוא"ל הנשלח באמצעות מחשבי האוניברסיטה מזוהה עם האוניברסיטה; על כן יש להימנע מכל שימוש אשר יש בו כדי לפגוע באוניברסיטה ובתדמיתה.

 

  1. הרשאת הגישה (הסיסמה ו/או מחולל הסיסמאות) היא אישית ויש לשמור על סודיותה. השימוש במשאבי המחשב יעשה תוך שימוש בהרשאת הגישה האישית בלבד; אין להעביר את הרשאת הגישה לאחר.

 

  1. אין להשתמש במשאבי התקשוב של האוניברסיטה לצרכים הבאים:
   1. צרכים פרטיים, מסחריים או פוליטיים.
   2. שימוש בתוכנות או בקבצים אשר הועתקו שלא כדין או המפירות זכויות יוצרים או זכויות קניין של צד שלישי.
   3. ביצוע פעולות/הורדות שיש בהן הפרת קניין רוחני כגון זכויות יוצרים, פטנטים או זכויות מבצעים, למשל דרך התחברות לתוכנת "קאזה".
   4. צורך פעולות המהוות הפרת חוק הגנת הפרטיות, או הפרת איסורים פלילים כגון הסתה, גזענות, עידוד פעולות טרור, הוצאת לשון הרע, הטרדה מינית או הטרדה מאיימת, הפצת פורנוגרפיה ועוד.
   5. כתיבת הודעות בעלות תוכן פוגע, משמיץ או מטריד.
   6. השגת גישה בלתי מורשית למערכות התקשוב.
   7. ביצוע פעילות בגדר של "נקישה על דלתות", כגון סריקת רשתות. איתור ו/או שימוש בפרצות על-גבי מחשבים באוניברסיטה ומחוצה לה אסור בתכלית.
   8. שליחת "דואר זבל", דואר אשר נמענו אינו מעוניין בקבלתו, פרסומות, או הפצה למספר נמענים רב ( Spamming ) אשר אין להם קשר לנכתב . 
    יש להיצמד לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) ולהנחיות היועצת המשפטית של האוניברסיטה בהקשר זה:
    http://ca.huji.ac.il/bf/spamlaw.pdf
    http://pc.huji.ac.il/ftp/policy/spamhuji.pdf
   9. ציתות לקווי תקשורת. הדבר מהווה עבירה פלילית!
   10. ביצוע פעולות אשר יכולות לגרום נזק לציוד, תוכנה או מידע.
   11. הפעלת שרתים ( Servers ) המאפשרים מתן שירות למשתמשים אחרים על ציוד האוניברסיטה פרט לשרתים אשר אושרו על-ידי האגף למחשוב, תקשורת ומידע.
   12. חיבור כל ציוד לרשת האוניברסיטה אלא לאחר קבלת אישור מצוות התקשורת של האגף למחשוב, תקשורת ומידע.
   13. חיבור קווי תקשורת לרשת האוניברסיטה. כל חיבור כזה יבוצע במרוכז דרך האגף למחשוב, תקשורת ומידע.

  1. כללי שימוש במשאבי המידע המקוונים של ספריות האוניברסיטה :

   הגישה למשאבים אלקטרוניים ומאגרי מידע בספריות האוניברסיטה כפופה לחוזים שהאוניברסיטה חתומה עליהם , ומוגבלת לשימוש של קהילת האוניברסיטה העברית בלבד.

   על המשתמשים במאגרי המידע מוטלת החובה לוודא כי השימוש בחומר נעשה למטרות אישיות ולא מסחריות .חל איסר על הורדה שיטתית , הפצה והחזקה של כמויות גדולות של מידע וגם על הורדת תוכנו של גליון שלם של כתב - עת אלקטרוני .

   הפעלת תוכנות כמו סקריפטים , סוכני תוכנה (agents) או רובוטים על משאבים אלה וכן באתרים ציבוריים ממשלתיים - אסורה . הפעלתם עלולה להביא לחסימת הגישה של כלל הקהילה האוניברסיטאית למשאבי המידע המקוונים.

  2. מודמים יותקנו בתנאי שאינם עונים לשיחות נכנסות (פרט לשיחות פקס). כאשר יש צורך בחיוג נכנס יש לקבל לכך אישור מראש מהאגף למחשוב, תקשורת ומידע כמפורט בהוראת הנהלה 23-001 .

 

  1. האגף למחשוב, תקשורת ומידע מבצע בדיקות לאיתור נפחים חריגים של תעבורה ברשת התקשורת. משתמשים שייצרו תעבורה חריגה יידרשו לתת הסבר; אם הסיבה אינה נובעת לצורך האמור בסעיף 3 לעיל יחול לגביהם סעיף 12 להלן.

 

  1. יש להשתמש במשאבי האוניברסיטה בהתאם לחוק ולפי הוראות האוניברסיטה.

 

  1. מחשב המחובר לרשת התקשורת (כולל חיבור מהבית) חייב לעמוד בכללי אבטחת מידע מינימאליים ובכלל זה להיות מצויד בתוכנת אנטי-וירוס מעודכנת ובמערכת הפעלה מעודכנת.

 

  1. המשתמש ישא באחריות לכל נזק שיגרם לאוניברסיטה כתוצאה משימוש שיעשה בניגוד לחוק או בניגוד לכללי האוניברסיטה.

 

  1. האוניברסיטה באמצעות מנהל האגף למחשוב, תקשורת ומידע רשאית למנוע גישה למשאבי התקשוב שלה לאלתר עם היודע לה על הפרת כללים אלו.

 

 1. הגנת הפרטיות: גישה של צוות האוניברסיטה למידע השמור במערכותיה תעשה אך ורק על פי הוראות הדין ולפי הנדרש לשם תפעול שוטף ותקין של המערכות.
 2.