3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

תפריט

מערכות שכר

http://mysalary.huji.ac.il

מערכת שכר- מלבד התלוש הנשלח בדואר אל העובד/ת או נשלח ישירות אל המחלקה, ניתן לגשת לתלושי שכר ולטפסים נוספים הרלוונטיים לעובד (כמו טופס 101) מרחוק, מערכת הצהרת חופשות וימי מחלה לסגל האקדמי באמצעות האינטרנט
שתי המערכות אינן מנוהלות באגף למחשוב, אולם אנו מסייעים בתהליך ההתחברות אליהן 

 • בכל בקשת סיוע אחרת יש לפנות לקישורים המופיעים בתוך המערכות עצמן ו/או לעוזרי המנהל ביחידתכם
 • שימו לב: הסיסמה לצפייה בתלושי השכר משמשת גם במערכת לדיווח ימי מחלה ומילואים
 • שימו לב: שם המשתמש (תעודת זהות מלאה, 9 ספרות כולל ספרת ביקורת) וססמת ההתחברות לשתי המערכות הללו זהים!

הערה: מדי שלושה חודשים אחת משתי המערכות אליהן בוצעה ההתחברות הראשונה, תבקש באופן אוטומטי להחליף סיסמה. מתוך המטרה לשמור על אבטחת מידע, יש לבצע זאת. חשוב להבהיר כי הדבר אינו מפריע להתחברות למערכת. 

כניסה ראשונית וקבלת סיסמה לשתי המערכות

 • לכל עובד/ת נפתחת כתובת דוא"ל אוניברסיטאית בעת קליטתו בסביון, הוג'י מייל או ב EKMD בתוך מערכת כוח אדם
 • צפייה בתלושי שכר מתאפשרת מיד לאחר קבלת תלוש השכר הראשון 
 • שימו לב: רק לאחר ששני תנאים אלו מתקיימים, ניתן להיכנס ולצפות בתלושי השכר!

  על מנת לקבל סיסמה למערכת יש להיכנס לאתר "מלם שכרhttp://mysalary.huji.ac.il
 • בתחתית מסך הכניסה יש ללחוץ על "שכחתי סיסמה"
 • סיסמה זמנית תישלח אל הדוא"ל האוניברסיטאי המופיע במערכת כוח אדם
 • לאחר קבלת הסיסמה יש לחזור אל אתר מלם שכר ולהזין את הססמה שנתקבלה בשורת הססמה
 • לאחר מכן תועברו למסך חדש בו תתבקשו ליצור סיסמה חדשה
 • במידה והתהליך הסתיים בהצלחה, תועברו ישירות לתוך המערכת הרלוונטית

 

 

שחזור סיסמה בשתי המערכות

בדומה להתחברות הראשונית למערכת, יש לעבור את התהליך של "שכחתי סיסמה". לחצו על "שכחת סיסמה?" ולאחר מכן הכניסו את ת.ז המלאה שלכם. במידה והפרטים הוזנו כמו שצריך, מייל לאיפוס סיסמה ישלח למייל המוגדר במערכת.

לתקלות המתקבלות במהלך הניסיון לשחזור הסיסמה, יש לשלוח דוא"ל לכתובת: ithuji@savion.huji.ac.il 
בתוכן ההודעה יש לציין את הודעת השגיאה שהתקבלה (ניתן ואף מומלץ לצרף צילום מסך), ולציין תעודת זהות מלאה (9 ספרות, כולל ספרת ביקורת)

מסך השחזור במערכת מלם:

איפוס סיסמה


מסך השחזור במערכת הצהרות:
 

שחזור ססמה למערכת הצהרות

התחברות למערכות

מערכת לצפייה בתלושי שכר

 • הקטגוריה הראשונה שמופיעה היא "חברה", אין לשנותה, ובמידה ולא מופיעה יש לכתוב 6500
 • שם המשתמש, בשונה מרוב המערכות האוניברסיטאיות, כאן יש להזין ת.ז מלאה בעלת 9 ספרות (כולל ספרת ביקורת). 
 • הסיסמה הינה ייחודית למערכות כוח אדם, כלומר אין זה הקוד הסודי או סיסמאות למערכות אחרות

חלון כניסה למערכת מלמ שכר

מערכת הצהרות ימי מחלה, מילואים וחופשות לסגל אקדמי

 • שם המשתמש, בשונה מרוב המערכות האוניברסיטאיות, כאן יש להזין ת.ז מלאה בעלת 9 ספרות (כולל ספרת ביקורת). 
 • הסיסמה הינה ייחודית למערכות כוח אדם, כלומר אין זה הקוד הסודי או סיסמות למערכות אחרות

חלון כניסה למערכת הצהרות


מדריכים והסברים

הסבר להפקת טופס 101 אלקטרוני

צפייה בתלושי שכר וטפסי 101 מקוונים - מדריך למשתמש

קישור לאתר "מלם שכר"

לכל בעיה אחרת נא לשלוח דוא"ל ithuji@savion.huji.ac.il  עם פירוט הבעיה ות.ז מלאה.

הסבר על מערכת הצהרת חופשות וימי מחלה לסגל אקדמי בלבד