OpenAthens - גישה חדשה למאגרי מידע ומאמרים בטקסט מלא

 OpenAthens - גישה חדשה למאגרי הספריה ומאמרים  ללא  סמבה


עשינו את החיבור עבורכם, כל שעליכם לעשות זה לחפש את החומר מאתר הספריות ולהזדהות לשירות עם ההזדהות האוניברסיטאית (תז וקוד אישי ו/או מייל אוניברסיטאי וסיסמה).
שימו לב כי השירות והעיצוב מתעדכן כל הזמן על מנת לספק לכם את החוויה הטובה ביותר. לאחר יצוב השיטה ההתחברות דרך VPN תתבטל.

כניסה למאגרי מידע וטקסט מלא ניתן לבצע באמצעות אחת מהאפשרויות הבאות:

  • אתר הספריות מאתר של הרשות לספריות- בחרו במאמרים ואז התחילו חיפוש

hufind

במסך ההזדהות המתקבל - הזדהו באמצעות קוד SMS או באמצעות מייל אוניברסיטאי והסיסמה של המייל 

sso

  • דרך ה-HUfind, קטלוג של הספרייה - ניתן לחפש במאגר מידע (Database Search) או מאמרים ועוד (Articles and More)

hufind

Google Scholar

 

Scholar מהיום עובד גם עם OpenAthens.  במידה ולא רואים את הסימן של האוניברסיטה Findit@HUJI

  1. לחצו על תפריט (3 פסים אופקיים) לפתיחת ההגדרות
  2. בחרו בתפריט ההגדרות ב library links וחפשו בתיבת החיפוש את The Hebrew University of Jerusalem -Findit@HUJI
  3. סמנו בתיבת הסימון המתקבלות כמו בתמונה :

scholar

כעת בחיפוש מאמר יופיע לכם Findit@HUJI   
חלון  ההזדהות  (כניסה עם ת״ז וקוד אישי) , יופיע פעם יחידה בכל התחברות.

scholar
 

גישה ישירה למאגרי מידע

במידה ושמרתם בדפדפן כתובת מסוימת של מאגר מידע, על מנת לקבל גישה ישירה עם HUJI ONE LOGIN:

  1. נא להיכנס לקישור של MyAthens
  2. רשימת מאגרי המידע של HUJI יופיעו במסך
  3. לחצו על CTRL+F כדי לחפש את הקישור המדובר

Openathens