חיוב וזיכוי ספק

חשבונית עסקה

תצוגת מסמך FB03

סטורנו למסמך FB08

התאמה

דוחות ספר עזר ספקים

 

חשבונית פיננסית

שמירת חשבונית פיננסית בהמתנה כהושלם FV60

קליטת חשבונית פיננסית מתבצעת כאשר מתקבלת חשבונית ספק ללא תהליך לוגיסטי (דרישת רכש, הזמנת רכש).

השלב הראשון הינו יצירת חשבונית בהמתנה כהושלם.
חשבונית זו עוברת תהליכי אישור, מספר האישורים נקבע לפי גובה הסכום הנקוב בחשבונית.

את פרטי החשבונית בהמתנה ניתן לשנות, לעדכן ואף לבטל כולה.

חשבונית בהמתנה לא יוצרת רישום פיננסי.

רק לאחר סיום סבב האישורים תירשם החשבונית בספרים ותיראה כשורה בחשבון הספק.

יתקבל מסך: המתנת חשבונית ספק: קוד חברה 1000  

חשבונית

כותרת המסמך ופרטי הספק

בכותרת המסמך מוגדר קוד החברה אליו ירשם המסמך.

חשבונית

בלשונית נתונים בסיסיים התייחס לשדות הבאים:

שדות

שדות

עבור ללשונית תשלום, יתקבל המסך הבא:

תשלום

התייחס לשדות הבאים:

שדות

שדות

בצדו השמאלי של המסך מופיעים נתוני הספק

ספק

להצגת נתוני האב של הספק לחץ על נתוני אב

להצגת פריטים פתוחים של הספק לחץ על פריטים פתוחים

שורות המסמך

בחלק זה יפורטו חשבונות ההוצאה הרלוונטיים לחשבונית.

עבור להזנת פרטי שורות המסמך.

חשבונית

התייחס לשדות הבאים:

שדות

שדות

לאחר הזנת השדות בשורה לחץ על לחצן או הקש ENTER.

השורה תיבדק. במידה והשורה תקינה יופיע הסימן לחצן בצד השורה.
במידה וחסרים נתונים יש לתקן  את השורה בהתאם להודעת השגיאה.

ניתן לראות ולהזין את כל השדות עבור שורה מסוימת במסך אחד במקום במבט טבלה:
לחץ לחיצה כפולה על השורה הרצויה.

יתקבל המסך הבא:

שורה

אותם השדות שהופיעו במסך הקודם בעמודות, יופיעו במסך אחד.

לחץ על  חזרה לחזרה ל מסך הקודם.

לאחר השלמת הזנת הנתונים יש ללחוץ על הדמה

יתקבל  מסך: סקירת מסמך

סקירת מסמך

במסך זה ניתן לראות את התנועה שתירשם לאחר אישור המסמך.

לחץ על שמירה לשמירת המסמך.

יתקבל חלון: Eingabe Barcode

חלון

 

את שדה הבר קוד יש להזין על ידי שימוש בקורא בר קודים כפי שמוסבר בתרשים הבא:

תרשים

תתקבל ההודעה הודעה

רישום הודעת זיכוי FB65

בעת רישום הודעת הזיכוי, נרשמת פקודת יומן (מסמך) המזכה את סעיפי ההוצאה המתאימים ומחייבת את חשבון הספק.
הפעל טרנזקצייה FB65

יתקבל מסך: הזנת הודעת זיכוי של ספק

הזנת הודעת זיכוי של ספק

מסך זה מחולק לשני חלקים:
חלק עליון כותרת המסמך ופרטי הספק
חלק תחתון שורות המסמך

בלשונית נתונים בסיסיים התייחס לשדות הבאים:

שדות

שדות

עבור ללשונית תשלום יתקבל המסך הבא:

תשלום

התייחס לשדות הבאים:

שדות

שדות

שורות המסמך

בחלק זה יפורטו חשבונות ההוצאה הרלוונטיים לחשבונית.

עבור להזנת פרטי שורות המסמך.

הודעה

התייחס לשדות הבאים:

שדות

שדות

לאחר הזנת השדות בשורה לחץ על לחצןאו הקש Enter.

השורה תיבדק. במידה והשורה תקינה יופיע הסימן לחצן בצד השורה.

במידה וחסרים נתונים יש לתקן  את השורה בהתאם להודעת השגיאה.

לחץ על הדמה כדי להציג את ההדמיה:

לרישום חשבונית לחץ על שמירה

תתקבל הודעה הבאה הודעה

חשבונית עסקה

משמש לתיעוד עסקה שנעשתה בין שני הצדדים לספקים המתנהלים על בסיס מזומן ומסומנים כך ברשומת האב.

תרשים תהליך.

תרשים תהליך

קליטת חשבונית עסקה

תהליך קליטת חשבונית עסקה דומה לרישום חשבונית  פיננסית, השוני ובבחירת קוד מיוחד V4.

שים לב

על מנת לרשום חשבונית מספק ,הספק חייב להיות ספק על בסיס מזומן ברשומת האב.

חשבונית

קליטת חשבונית מס

לאחר קבלת חשבונית מס יש להקליטה ע''י עדכון תאריך חשבונית המס ומספר חשבונית במסמך שנרשם ברישום חשבונית עסקה.

ניתן להגיע לעריכת מסמך (חשבונית עסקה) דרך טרנזקצייה FB02 או דרך כרטסת FBL1N

חשבונית מס

לחץ פעמיים על השורה של חשבונית עסקה.

יתקבל מסך: הצג מסמך: שורה 1

מסמך

לחץ על עריכת מסמך

לחץ על כותרת מסמך לעריכת נתוני "כותרת מסמך"

כותרת מסמך

תתייחס לשדות הבאים:

שדות

לחץ על לחצן ולאחר מכן שמירהלשמירת שינויים.

תצוגת מסמך FB03

הצגת מסמך מאפשרת לצפות במסמך שבוצע בגינו רישום.

מסמך שנמצא בהמתנה וטרם בוצע בגינו רישום לא יופיע.

לצורך הצגת המסמך הזן טרנזקציה FB03

חשבונאות --> חשבונאות פיננסית --> ספר חשבונות ראשי --> מסמך --> FB03 - תצוגה

יתקבל מסך: הצג מסמך: מסך פתיחה

מסך פתיחה

התייחס לשדות הבאים:

שדות

לחץ על ENTER להמשך.

יתקבל מסך: הצג מסמך: תצוגת הזנת נתונים

מסמך

במסך זה ניתן לראות את פרטי פקודת היומן שנרשמה, בכלל זה נתוני הכותרת המכילים את תאריך המסמך המטבע ושנת הכספים.

וכן את פרטי הפקודות החשבונות לחיוב ולזיכוי את הסכומים.

סטורנו למסמך FB08

סטורנו – פעולת תיקון למסמך שגוי.

פעולת הסטורנו מבצעת רישום של מסמך הפוך למסמך המקורי.

ביצוע סטורנו אפשרי רק ברמת המסמך כולו.

הזן טרנזקציה FB08

חשבונאות --> חשבונאות פיננסית --> ספר חשבונות ראשי --> מסמך --> FB08 -  סטורנו יחיד

יתקבל מסך מסמך סטורנו : נתוני כותרת

סטורנו

התייחס לשדות הבאים:

שדות

לצפייה במסמך המקורי לחץ על סטורנו

יתקבל מסך הצגת מסמך: מבט הזנת נתונים

הצגת מסמך

מסך זה מציג את המסמך המקורי טרם ביצוע פעולת הסטורנו.

לחזרה למסך הקודם לחץ על חזרה 

לביצוע הסטורנו לחץ על שמירה

תתקבל ההודעה: הודעה

התאמה

התאמה היא שיוך/יחוס/CLEARING של מסמכים בחובה ובזכות הקשורים במהותם.

ההתאמות מבוצעות ב- 2 רמות בלבד:

 • בספר החשבונות הראשי - בחשבונות G/L מאזניים.
 • בספרי העזר- בחשבונות ספק ולקוח.

 ההתאמה יכולה להתבצע בכמה אופנים:

 • התאמה אוטומטית – המערכת מאתרת שורות זהות בהתאם לפרמטרים שהוגדרו לצורך התאמה: סכום, אסמכתא, תאריך.
 • התאמה ידנית- מבוצעת באופן יזום ע"י המשתמש.  
  המשתמש מאתר שורות שנותרו פתוחות ומבצע סגירה ידנית.

תרשים תהליך התאמות

תרשים

מילון מונחים

מילון מונחים

התאמת שורות

בפרק זה תוצג ההתאמה לשם ההדגמה בכרטיס לקוח בלבד.

לפני פעולת ההתאמה יש להגדיר ברמת המשתמש כיצד ייראה מסך התאמת השורות.

ברירת המחדל של המערכת היא בחירת כל השורות להתאמה על ידי הדגשתן.

רצוי להגדיר מראש כי כל השורות תהיינה לא מודגשות על מנת שניתן יהיה לבחור רק את השורות המיועדות להתאמה.

חשבונאות--> חשבונאות פיננסית--> ספר חשבונות ראשי--> סביבה--> פרמטרי משתמש --> אפשרויות עריכהFB00-

יתקבל המסך הבא:

אופציות עריכה

בחר בלשונית  פריטים פתוחים

יתקבל המסך הבא: אופציות עריכה בניהול חשבונות

אופציות עריכה

וודא כי תיבות הבחירה הבאות מסומנות:

 • עיבוד שורות פתוחות עם פקודות
 • שורות נבחרות בתחילה אינן פעילות
 • מיון לפי סכום ללא סימן +/-

לשמירה לחץ על שמירה

תתקבל הודעה הודעה

התייחס לשדות הבאים:

שדות

כעת השורות בעת ביצוע התאמה תופענה ללא הדגשה.

התאמת ספקים

התאמה ידנית בכרטיס ספק הינה באמצעות טרנזקציה F-44.

הפעל טרנזקציה F-44

חשבונאות --> חשבונאות פיננסית --> חשבונות חייבים --> חשבון ß F-44 התאם

יתקבל המסך הבא: התאמת ספק: נתוני כותרת

התאמת ספק

התייחס לשדות הבאים:

שדות

הקש ENTER  או עיבוד שורות פתוחות

שים לב: אם לא קיימות  שורות פתוחות תתקבל הודעה  הודעה

יתקבל המסך הבא: התאמת ספק עיבוד שורות פתוחות

התאמת ספק

הסכומים המסומנים ניתנים להתאמה.

במסך זה מתבצע תהליך התאמת השורות.

 • להבחין כי במקרה זה קיימים מספר פריטים פתוחים.
 • ע"י לחיצה כפולה על עמודת הסכום את השורות הדרושות להתאמה.

לשמירה הקש  enter או לחץ על שמירה

תתקבל ההודעה: הודעה

התאמה עם פריטי שארית

במידה ונדרשת התאמה בין שורות אשר אינן שוות בסכומן ,ישנה אפשרות לבצע התאמה חלקית ביניהן.

במסך ההתאמה מופיעה לדוגמה התצוגה הבאה:

ספק

לחץ על לשונית פריט

 בחר ע"י לחיצה כפולה את שתי השורות הדרושות להתאמה. 

בשורות המיועדות להתאמה תיפתח עמודה נוספת.
הזן את סכום השארית מהשורה בעלת הסכום שאינו מותאם במלואו, או לחץ פעמיים על השורה להשלמת סכום אוטומטית.

ספק

הקש ENTER  לאישור הזנה

וודא כי הסכום בחלקו התחתון של המסך מתאזן לאפס.

לשמירה לחץ על שמירה

יתקבל המסך הבא:

ספק

השורה המודגשת הינה השורה הפתוחה בגין הפרש ההתאמה שתירשם בכרטיס הספק בתום פעולת ההתאמה..

המערכת מאפשרת רישום רק במידה ויתווסף טקסט לשורה זו.

על כן שורה זו נותרת מודגשת עד להוספת הטקסט, לחץ פעמיים על השורה המודגשת.

ספק

 הוסף טקסט המבאר את מהות השורה אשר נוצרה.

לשמירה לחץ על שמירה

תתקבל הודעה הבאה הודעה

 שים לב: 

שורת השארית תופיע בכרטיס הלקוח כשורה פתוחה.
ניתן לדעת כי מדובר בשורה שנוצרה מהתאמה באמצעות:

 1. סוג המסמך מקבל AB כלומר מסמך התאמה.
 2. טקסט – לכל שחרור שארית נוסף טקסט היוזם על ידי המשתמש המסביר את מהות השורה.

התאמה בין חשבונות שונים

לעיתים נדרש לבצע פעולה של התאמה בין שני כרטיסים

בדוגמא להלן נדרשת התאמה בין תקבול הנקלט בכרטיס ספק  1003132, אך הוא סוגר חשבוניות שהונפקו בכרטיס לקוח 3293016 ו3278388.

הזן לטרנזקציה F-44

יתקבל המסך הבא: התאמת לקוח: נתוני כותרת

התאמת לקוח

הזן את מספר החשבון הרלוונטי להתאמה.

הקש ENTER  או לחץ על עיבוד

התאמת לקוח

 בחר ע"י לחיצה כפולה את השורות הדרושות להתאמה.

בתפריט ערוך בחר עוד

מסך

 יתקבל המסך הבא: התאמת לקוח בחירת שורות פתוחות

ספק

הוסף כרטיס ספק נוסף  אשר קיימת לו חשבונית

לחץ ENTER  או לחץ על עיבוד

יתקבל מסך השורות הפתוחות והודעה על מספר השורות שהתווספו.  הודעה

לחץ לחיצה כפולה על השורה הנוספת המיועדת להתאמה מהספק  הנוסף.

ספק

לשמירה לחץ על שמירה

סייגים להתאמות

טרם ביצוע ההתאמה, רצוי לפתוח את הכרטיס הרלוונטי על מנת לוודא כי אכן קיימות שורות פתוחות.

במיקרה של מסמכים אשר עברו היפוך )סטורנו(  נסגרים אוטומטית על ידי ביצוע פעולת ההיפוך.

על כן לא ניתן לבצע התאמה בין שורה זאת לבין שורה פתוחה.

מבט על תנועת התאמה

בכרטיסי הנהלת החשבונות ניתן לצפות בכל תנועות ההתאמה אשר נוצרו.

פתח את אחד מכרטיסי הנהלת החשבונות:

הזן טרנזקציה FBL1N

חשבונאות --> חשבונאות פיננסית --> חשבונות חייבים --> חשבון --> FBL1N – הצגת שינוי/שורות

יתקבל מסך:  הצגת שורות ספק

ספק

התייחס לשדות הבאים:

שדות

לחץ על לחצן להמשך.

יתקבל מסך הצגת שורת ספק

ספק

בחר מתוך התפריט סביבה--> תנועות התאמה.

סביבה

מסך זה מציג את כל התנועות המותאמות אשר נרשמו בכרטיס הרלוונטי.

לצד כל שורה במותאמת בכרטיס מופיע טקסט המבאר את מהותה.

יתקבל המסך הבא: שורות לקוח: פרוצדורות התאמה

ספק

במקרה המסומן בוצעה התאמה מלאה בין חשבונית על סך 200 ₪  מול תשלום של 200 ₪

התרת התאמה

פעולת התרת ההתאמה נועדה לפתוח שורות אשר בוצעה עבורן התאמה.

פעולת ההתרה מחזירה את השורות למצב של פתוחות,  כך שניתן לבצע עליהן התאמה בעתיד מול שורות פתוחות אחרות או מול אותן שורות שהתרנו ביניהן את הקשר

FBRAהזן לטרנזקציה

חשבונאות --> חשבונאות פיננסית --> מסמך --> FBRA – אפס פריטים מותאמים

יפתח חלון: אפס פריטים מותאמים

פריטים

התייחס לשדות הבאים:

שדות

שים לב:

בעת בחירת מסמך ההתאמה ניתן להשתמש במספר לחצנים :

חשבונות - מפרט אילו חשבונות כלולים במסמך ההתאמה.

פריטים - מפרט את השורות הכלולות במסמך ההתאמה.

תכתובת - מפרט תכתובת הנוספת למסמך ההתאמה

לשמירה לחץ על שמירה

יתקבל החלון הבא: סטורנו של מסמך התאמה

סטורנו

 המערכת מאפשרת לבחור בין האפשרויות של:

 • התרת שורות בלבד.
 • התרת השורות יחד עם פעולת סטורנו לפקודה שיצרה את השורות. 

בחר באפשרות הרצויה.

תתקבל ההודעה: הודעה

דוחות ספר עזר ספקים

לצפייה ביתרות ספק הזן טרנזקציה  FK10N

חשבונאות --> חשבונאות פיננסית --> חשבונות זכאים --> חשבון --> FK10N – הצג יתרות

יתקבל מסך: תצוגת יתרות ספק 

תצוגת יתרות

התייחס לשדות הבאים:

שדות

לחץ על  לחצן להמשך.

יתקבל מסך: הצגת יתרת ספק

ספק

בכרטסת הספק ניתן לצפות ברישומים שנעשו כן בחשבוניות בהמתנה (טרם קבלת כלל האישורים לחשבונית).

כדי לקבל את פירוט השורות המרכיבות סכום מסוים, לחץ לחיצה כפולה על הסכום .
יפתח המסך הבא .

ספק

לצפייה במסמכי ספק בהמתנה הזן טרנזקציה FBL1N

חשבונאות --> חשבונאות פיננסית --> חשבונות זכאים --> חשבון --> FBL1N – הצגת/שינוי שורות

יתקבל מסך: הצגת שורות ספק

ספק

בבלוק סוג סמן פרטים בהמתנה.

על ידי הפעלת הדוח עם הפרמטר הזה מסומן יופיעו כל המסמכים בהמתנה שקשורים לספק זה.
לחץ על לחצן להפעלת הדו"ח.

יתקבל מסך: הצגת שורות ספק

ספק

מספרי חשבונות מוקצים פעמיים S_ALR_87012341

הדוח נועד לאיתור מסמכים בעלי אותו מספר  "סימוכין"(מספר חשבונית) בכרטיס ספק בשנת כספים אחת או לאורך מספר שנים.

חשבונית

התייחס לשדות הבאים:

שדות

לחץ לחצן להרצת הדוח

דוח

מאזן בוחן ספקים

הדוח נועד להפקת דוח מאזן בוחן ספקים על קריטריונים שונים, ניתן לייצא את הדוח לאקסל.

הזן טרנזקצייה S_ALR_87012082

חשבונאות --> חשבונאות פיננסית --> חשבונות זכאים --> מערכת מידע --> יתרות של ספק --> S_ALR_87012082 – יתרות ספק במטבע מקומי

יתרות ספק

הגדר פרטרים להפקת הדוח ולחץ על לחצן

ספק

ספק