בנקים

חשבון בנק ראשי

חשבונות צל

הקמת אב בנק

שינוי אב בנק

הצגת אב בנק

דפי בנק

קליטת דפי בנק ידני

קליטת קבצי תנועות בנק

הדפסת דף חשבון

הגדרת פרמטרים

צפייה בדף חשבון

הצגת דפי חשבון

תיקון שגיאה ברשומה

 

חשבון בנק ראשי

במערכת מוקמים חשבונות בנק ראשיים כאשר כנגד כל חשבון בנק בכל מטבע מוקם חשבון בנק ראשי אחד בספרים (ב-GL).

התנועות המופיעות בחשבון הבנק הראשי מהוות "ראי" לרישומים בדפי הבנק.

קליטת דפי הבנק יוצרת  באופן אוטומטי רישומים חשבונאיים בחשבונות אלו.

כל חשבונות ה- GL של חשבונות הבנק הראשיים מסתיימים בספרות 0.
אין אפשרות לבצע פקודת יומן לחשבון ראשי, החשבון מוזן רק על ידי דפי בנק (ממוכן/ידני).

שים לב:
אין לבצע רישומים ידניים לחשבונות בנק הראשיים. חשבונות אלו מתעדכנים על בסיס התנועות המתקבלות מן הבנק בלבד.

חשבונות צל

חשבונות צל נפתחים מול כל חשבון בנק ראשי.

חשבונות הצל הם החשבונות הנגדיים, בהם נרשמות התנועות מול חשבון הבנק הראשי, ממהלך קליטת דף הבנק.
חשבונות הצל נפתחים לפי יעוד ספציפי לדוגמה, חשבון צל עבור העברות בנקאיות.
לכל סוג של חשבון צל נקבעה סיומת (ספרה אחת במפתח 1-9)

המסמכים אשר נרשמים על ידי המשתמשים במערכת יירשמו לחשבונות הצל בלבד.
הלוגיקה על פיה נקבע שימוש החשבונות:

חשבון המסתיים בספרה 0 הינו חשבון בנק ראשי, לחשבון זה לא ניתן לבצע התאמות.

חשבון המסתיים בספרה 1 ישמש להעברות

חשבון המסתיים בספרה 2 ישמש להוראות קבע

חשבון המסתיים בספרה 3 ישמש לצ'קים

חשבון המסתיים בספרה 7 ישמש לתשלומים

חשבון המסתיים בספרה 8 ישמש לתשלומי צ'קים

חשבון המסתיים בספרה 9 ישמש ככללי

דוגמא:

תמונה 1

מפתח בנק הוא שילוב של מספר סניף וקוד הבנק . לדוגמה :מפתח בנק 12708 מייצג את בנק הפועלים – 12 , סניף 708. במערכת מוקמים כל סניפי הבנקים ובמידה ונדרש להוסיף מפתח בנק חדש נפעל בהתאם לסעיפים הבאים.

הקמת אב בנק FI01

 

הזן טרנזקציה FI01

חשבונאות -> חשבונאות פיננסית -> בנקים -> נתוני אב -> FI01 – צירה

תמונה 2

התייחס לשדות הבאים:

טבלה 1

 

בדוק אם מפתח בנק כבר הוקם. לחיצה על כפתור מסמכים בשדה של מפתח בנק.

יפתח חלון של חיפוש מפתח בנק.

תמונה 3

לחיצה על כפתור אישור  תפתח מסך של רשימת סניפים של בנק לאומי שהוקמו

המשך הגדרה

 

במידה והסניף לא הוקם יש לחזור למסך הקודם.

בשדה של מפתח בנק להזין  מפתח בנק החדש

הגדרת חשבון

לחיצה  על כפתור אישור  או ENTER .

תמונה 6

לחץ על כפתור שמירה לשמירת מפתח הבנק ,תתקבל הודעה המשך הגדרה

התייחס לשדות הבאים:

טבלה 2

שינוי אב בנק FI02

הזן טרנזקציה FI02

חשבונאות -> חשבונאות פיננסית -> בנקים -> נתוני אב -> FI02 – שינוי

המשך הגדרה

הזן מפתח בנק ולחץ על כפתור אישור

יתקבל מסך: שינוי בנק: מסך פירוט

המשך הגדרה

 

לשמירה לחץ כפתור שמירה תתקבל הודעה הגדרת החשבון .

הצגת אב בנק FI03

הזן טרנזקציה FI03

חשבונאות -> חשבונאות פיננסית -> בנקים -> נתוני אב -> FI03 – הצגה

המשך הגדרה

הזן מפתח בנק ולחץ כפתור אישור

 

יפתח מסך עם פרטי בנק לצפייה

 

תמונה 12

מחיקת אב בנק FI06

חשבונאות -> חשבונואת פיננסית -> בנקים -> נתוני אב -> רשומת אב בנק -> FI06 – סימון למחיקה

המשך הגדרה

הזן מפתח הבנק למחיקה

המשך הגדרה

 

סמן למחיקה ולחץ על כפתור שמירה  ,תתקבל הודעה הגדרת החשבון

דפי בנק

 • דפי הבנק יכולים להיקלט באופן אוטומטי או באופן ידני.
  הקליטה האוטומטית מתבצעת על בסיס יומי.
  הקליטה הידנית היא מהלך יזום של המשתמש.
 • הרישום החשבונאי בעקבות קליטת דף בנק (באופן אוטומטי או ידני)מתבצע בין חשבון הבנק הראשי לבין חשבון הצל הייעודי ב-G/L.
 • בחשבון הצל.אך ורקפעולת ההתאמה מתבצעת SD
  חשבון הצל מתעדכן הן מקליטת דפי הבנק, והן מפקודות היומן המוזנות למערכת באופן ידני או ממוכן. לדוגמה, הפקדת מזומן מקופה – סוג מסמך

 פקודת היומן:

תמונה 15

 

קליטת דף בנק

 1. בנק ראשי  – 100 ש"ח

זכות צל תקבולים מזומן -  100 ₪

הפקדה בקופה

 1. צל תקבולים מזומן  - 100 ש"ח

זכות קופה  - 100 ש"ח

המשך הסרה

קליטת דפי בנק ידנית FF67

הזן טרנזקציה FF67

חשבונאות -> חשבונאות פיננסית -> בנקים -> קלט -> דף מצב חשבון -> FF67 הזנה ידנית

קליטת דפי הבנק באופן ידני מבוצעת עבור CITIBANK.

שיטת הרישום החשבונאי בעקבות מהלך הקליטה הידנית דומה במהותה לקליטה האוטומטית.
בעת הקליטה מתבצעות בדיקות תקינות ושלמות של הדף המוזן, ובעת אישורו נוצרים דף הבנק והמסמך החשבונאי.
הקליטה מסתמכת על דפי חשבון רשמיים של הבנקים. המשתמש נדרש להקליד את הנתונים מדפי הבנק הללו ברמת שורה.

בכניסה הראשונה לטרנזקציה - יפתח חלון מאפיינים:

סיום הסרה

התייחס לשדות הבאים:

טבלה 3

 

שים לב:

חלון זה יופיע בכניסה הראשונה של המשתמש  לטרנזקציה.

קביעות אלו מהן נשמרות לאחר מכן, וניתן יהיה לצפות בהן על די לחיצה הגדרות -> מפרטים.

לאישור לחץ על על כפתור אישור  או ENTER .

יפתח מסך עיבוד דף חשבון ידני

המשך הגדרה

התייחס לשדות הבאים:

המשך הגדרה

 

לחיצה  על כפתור אישור או ENTER .

יפתח מסך עיבוד דף חשבון ידני

המשך הגדרה

 

 

 

הזן את השורות המופיעות בדף הבנק.
כל שורה מייצגת שורה כפי שמתקבלת מדף הבנק.

התייחס לשדות הבאים:

סיום הגדרה

יתרת הפתיחה והסכומים המוזנים צריכים להסתכם ביתרת הסגירה של החשבון.

 

לשמירה לחץ על כפתור שמירה תתקבל הודעה הבאה תמונה 22

קליטת קבצי תנועות בנק FF_5

הזן טרנזצקציה FF_5

חשבונאות -> חשבונאות פיננסית -> בנקים -> קלט -> דף מצב חשבון -> FF_5 ייבוא

קליטת דפי הבנק וקובץ שערי חליפין תבוצע  מידי בוקר (ברמה יומית) באופן אוטומטי.

(למעט CITIBANK בעבורו תיעשה קליטת דף בנק באופן ידני).

קבצים אלו יקלטו במערכת ה SAP  ויחוללו רישומים אוטומטיים . הרישום יבוצע לכל חשבון בנפרד לכל התנועות המופיעות  בדף הבנק. הרישום יחייב או יזכה את חשבון הבנק הראשי כנגד  חשבון הצל הרלוונטי (חשבון בנק משני) .

במידה ומסיבה כלשהי דפי בנק (קבצים) לא נקלטו ניתן לקלוט דפי בנק ע''י פעולה יזומה.

יתקבל מסך: דף בנק: מסך פורמטים - …SWIFT, MultiCash, BAI

תמונה 23

טבלה 4

 

שים לב: נתיב הקובץ אותו יש להזין :

\\vscifs.cc.huji.ac.il\sapinterface\NON_PO_interfaces\PRD\FI\I_METEOR_BANK\

לחץ על כפתור שעון .

הדפסת דף חשבון FF_6

הזן טרנזקציה FF_6

חשבונאות -> חשבונאות פיננסית -> בנקים -> קלט -> דף מצב חשבון -> FF_6 הצגה

טרנזקציה זו מאפשרת הצגה והדפסת דפי חשבון כפי שהתקבלו מהבנקים.

 

יתקבל מסך: בחר תכנית: הצגת דף חשבון אלקטרוני

תמונה 24

 

לחץ על השורה "הדפסת דף מצב חשבון בנק.

יתקבל מסך: הדפסת דף מצב חשבון בנק

תמונה 25

התייחס לשדות הבאים:

תמונה 26

טיפ: ניתן למקד את החיפוש באמצעות שימוש בשדות "קוד תנועה חיצוני" ו"סכום".

 לחץ על כפתור שעון  או הקש F8 לביצוע.

יתקבל מסך: הדפסת דף חשבון בנק

תמונה 27

הגדרת פרמטרים

על מנת לבצע פעולות בתחום הבנקים יש לבצע הגדרת פרמטרים מוקדמת.

הזן טרנזקציה SU3

יתקבל מסך: תחזק פרופיל משתמש

תמונה 28

בלשונית פרמטרים התייחס לשדות הבאים:

טבלה 5

צפייה בדף חשבון

פעולה זו מאפשרת צפייה בתנועות המפורטות מדפי החשבון של כל הבנקים וצפייה במסמכים.
התנועות נקלטות למערכת ה-
SAP באמצעות תזמון אוטומטי של טרנזקציה FF_5  ואילו עבור הבנקים שאין עבורם קליטה ממוכנת מתבצעת הקליטה של התנועות באופן ידני על ידי שימוש בטרנזקציה FF67.
עם ביצוע הקליטה, ניתן לצפות בכל התנועות בטרנזקציה
FEBA.
ליד כל שורה יופיע סמן לציון סטטוס הרישום שלה:

1- שורה של דף חשבון אשר נקלטה במערכת ה- SAP ויצרה רישום חשבונאי.
איקס- שורה של דף חשבון אשר נקלטה במערכת ה- SAP אך לא נוצר רישום חשבונאי בשל שגיאה.
את השגיאה יש לתקן, על מנת לבצע רישום אשר ישווה את יתרת החשבון הרלוונטי בספרים מול יתרת החשבון מדפי הבנק.

הצגת דפי החשבון FEBA

הזן טרנזקציה FEBA

חשבונאות -> חשבונאות פיננסית -> בנקים -> קלט -> דף מצב חשבון -> FEBA_BANK_STATMENE – עיבוד מחדש

יתקבל מסך: בחירה של פריטי דף מצב חשבון בנק

תמונה 29

התייחס לשדות הבאים:

טבלה 6הערה: במידה ולא יבחר בנק בית לצפייה, ניתן להציג רשימה של כל חשבונות הבנק, מהם יש לבחור את החשבון המתאים.

לחץ על תמונה 30 להמשך.

יתקבל מסך: סקירת דף מצב חשבון בנק

תמונה 31

בחר באפשרות "בנק לאומי לישראל בע"מ מרכזי"

יתקבל מסך: סקירת דף מצב חשבון בנק

תמונה 32

טיפ: ניתן למקד את החיפוש באמצעות השימוש בשדות "תאריך ערך" ו"סכום"

יפתח מסך סקירת דף חשבון בנק
במסך זה מפורטת רשימת דפי הבנק אשר נקלטו לחשבון זה.

שורות אשר מסומנות ב- 1 : דף החשבון נקלט וכל אחת משורותיו יצרה  רישום בספרים.
שורות אשר מסומנות ב-
איקס : דף החשבון נקלט, אך לפחות באחת משורותיו חלה שגיאה אשר לא אפשרה רישום בספרים.(השורות התקינות בדף שנקלט ירשמו גם אם קיימות שורות שגויות).

לחץ לחיצה כפולה על שורה לצפייה בתנועות.
יפתח מסך סקירת דף חשבון בנק

במסך זה מוצגות כל התנועות אשר נתקבלו בדף החשבון הנוכחי.

תמונה 33

סימון ה- 1 מעיד על כך שכך התנועות נרשמו בספרים.
עבור כל שורה במסך זה נוצרה פקודת יומן.

תיקון שגיאה ברשומה

כאשר מוצגת שגיאה כפי שמוצג על ידי השורה המסומנת ב X אדום יש לתקן אותה באופן הבא:

תמונה 34

יש ללחוץ לחיצה כפולה על השורה השגויה.

יתקבל המסך הבא: סקירת דף מצב חשבון בנק

תמונה 35

לאחר מכן, יש ללחוץ פעמיים על השורה עצמה.

יתקבל המסך הבא: סקירת דף מצב חשבון בנק

תמונה 36

לחץ על כפתור שמירה לשמירה.

תמונה 37

כעת בעת כניסה לדפי הבנק, הודעת השגיאה נעלמה:

תמונה 38

עמוד בעזרת העכבר על אחת השורות בשדה "מס. מסמך" , ולחץ על תמונה 39.

תמונה 40

יתקבל מסך הצג מסמך: תצוגת הזנת נתונים

תמונה 41

זהו המסמך אשר נוצר כתוצאה מקליטת דף הבנק (זיכוי/חיוב חשבון הבנק הראשי וחיוב/זיכוי חשבון הצל המתאים על פי אופי התנועה).

 

לחזרה למסך קודם לחץ על תמונה 42.

 

 

 

המסך ישתנה וההערה לרישום תשתנה ללא כתיבה.