תכנון ורישומים בפועל

הזנה (ידנית)  נתוני תכנון מרכזי עלות

הזנה (קליטת קובץ)  נתוני תכנון מרכזי עלות

הצגת  נתוני תכנון מרכזי עלות

מפתח סטטיסטי מרכז עלות

תכנון מפתח סטטיסטי מרכז עלות

הצגת תכנון מפתח סטטיסטי מרכז עלות

מחזורי העמסה - Assesment

יצירת מחזור הערכה – 1KSU

שינוי מחזור הערכה – 2KSU

הצגת  מחזור הערכה – 3KSU

מחיקת  מחזור הערכה – 4KSU

מחזורי הפצה

יצירת מחזור הפצה – 1KSV

שינוי מחזור הפצה – 2KSV

הצגת  מחזור הערכה – 3KSU

מחיקת  מחזור הפצה – 4KSV

תהליכי העמסות

ביצוע הפצה

ביצוע הערכה

תהליך ייחוס

ביצוע ייחוס בדיד להזמנה פנימית

ביצוע ייחוס קיבוצי להזמנה פנימית

דוחות

לחצנים שכיחים

דו"ח מרכזי עלות תכנון/בפועל/שונות  (דוגמא ליצירת וריאנט)

הבאת ואריאנט קיים לצורך שימוש בדוח

דוחות תכנון וביצוע

דו"ח תכנון מול ביצוע

דוח נתוני רשומות אב

אינדקס נתוני אב – סעיפי הוצאה

אינדקס נתוני אב – הזמנות פנימיות

דו"ח שורות

פירוט שורות עבור מרכז עלות

דו"ח מרכז עלות – שורות בפועל

דו"ח הזמנות פנימיות – שורות בפועל

 

 

 

 

 

הזנה (ידנית)  נתוני תכנון מרכזי עלות

 

על מנת לבצע הזנת תכנון עבור מרכזי עלות בצע את הפעולות הבאות:

בחר בתפריט: חשבונאות -> בקרה -> חשבונאות מרכזי עלות -> תכנון -> קלטי עלות ופעילות -> שינוי (KP06)

יפתח החלון הבא:

שנה

ניתן לעבור ב חצים צהובים למסכי תכנון שונים.

התייחס לשדות הבאים:

הסבר שדות

 

לחץ על תמונת נוף  להמשך. יפתח החלון הבא:

יפתח החלון הבא:

שנה עלויות קבועות

בכותרת חלון זה מוצגים נתונים לגבי: גרסת התכנון, תקופת התכנון ומרכז העלות הראשון בטווח מרכזי העלות שנבחרו במסך הקודם. מתחת לנתוני הכותרת מופיעה טבלה המפרטת את סעיפי ההוצאה שנבחרו במסך הקודם.

 

התייחס לעמודות הבאות:

הסבר שדות

לתצוגת אופן פריסת התכנון סמן את השורה הרצויה על ידי לחיצה על ריבוע ריק מימין לשורה, ולחץ על כפתור.

יפתח המסך הבא:

סעיף הוצאה

 

המערכת פורסת את התכנון לינארית בין החודשים.

לחץ על תמונת נוףלחזרה למסך הקודם.

לחץ על חצים למעלה ולמטה למעבר להזנת התכנון עבור מרכז העלות הבא.

לחץ על כפתור שמירה לשמירה או הקש Ctrl+S במקלדת.

תתקבל ההודעה הודעת אישור

 

 הזנה (קליטת קובץ)  נתוני תכנון מרכזי עלות

על מנת לבצע תכנון באמצעות טעינת קובץ אקסל בצע את הפעולות הבאות:

טרנזקציה KP06.

בחר בתפריט: תוספות  -> תכנון  -> העלה

ראה דוגמא להלן:

תמונת תפריטים

יפתח החלון הבא:

טעינה גמישה

 הערה:

יש לשמור את האקסל במבנה המוצג להלן, כקובץ CSV

הסבר שמירה

התייחס לשדות הבאים:

הסבר שדות

ליצירת ושמירת וריאנט  הזן הפרמטרים הנדרשים במסך הטעינה כולל הנתיב של הקובץ.

יצירת ואריאנט

לחץ על אישור שעון  קובץ התכנון יטען למערכת.
תוצג  הודעה:

טעינה גמישה

לחיצה כפולה על השורה תציג ההודעה הבאה:

הצג יומנים

בסיום התהליך מומלץ להיכנס לצפייה בדוח מרכזי עלות.

 S_ALR_87013620  - מרכזי עלות: התחייבות בפועל/בתכנון.

מרכזי עלות

ליצירת ושמירת וריאנט  הזן הפרמטרים הנדרשים במסך הטעינה כולל הנתיב של הקובץ.

שמור ואריאנט

בחר: "שמור כוריאנט", תפתח חלונית שבה תזין את שם הוריאנט ותיאור קצר , ובסוף התהליך יש ללחוץ על שמירה כפתור שמירה .

תכונות ואריינט

בפעם הבאה שיש לטעון קובץ , תוכל/י לבחור את הוריאנט שהכנת (כמובן שאת נתוני הקובץ ניתן לשנות לפי הצורך).

 

 הצגת  נתוני תכנון מרכזי עלות

על מנת לבצע הצגת התכנון עבור מרכזי עלות בצע את הפעולות הבאות:

 

בחר בתפריט: חשבונאות -> בקרה -> חשבונאות מרכזי עלות -> תכנון -> קלטי עלות ופעילות -> הצג (KP07)

יפתח החלון הבא:

הצג סעיף הוצאה

התייחס לשדות הבאים:

הסבר שדות

 

לחץ על  תמונת נוף להמשך. יפתח החלון הבא:

תכנון קלט פעילות מסך סקירה

בכותרת חלון זה מוצגים נתונים לגבי: גרסת התכנון, תקופת התכנון ומרכז העלות הראשון בטווח מרכזי העלות שנבחרו במסך הקודם. מתחת לנתוני הכותרת מופיעה טבלה המפרטת את סעיפי ההוצאה שנבחרו במסך הקודם.

התייחס לעמודות הבאות:

הסבר שדות

לתצוגת אופן פריסת התכנון סמן את השורה הרצויה על ידי לחיצה על ריבוע ריק מימין לשורה, ולחץ על יפתח המסך הבא:

תכנון קלט פעילות מסך תקופה

המערכת פורסת את התכנון לינארית בין החודשים.

 

לחץ על תמונת נוףלחזרה למסך הקודם.

לחץ על חצים למעלה ולמטה למעבר להזנת התכנון עבור מרכז העלות הבא.

 

 מפתח סטטיסטי מרכז עלות

 תכנון מפתח סטטיסטי מרכז עלות

על מנת לבצע הזנת תכנון עבור מרכזי עלות בצע את הפעולות הבאות:

בחר בתפריט: חשבונאות -> בקרה -> חשבונאות מרכזי עלות -> תכנון -> ערכים סטטיסטיים -> שינוי (KP46)

יפתח החלון הבא:

תכנון ערכים סטטיסטיים מסך פתיחה

הזן מרכז עלות ומפתח סטטיסטי.

לחץ על  תמונת נוף לאישור.

יפתח החלון הבא:

תכנון ערכים סטטיסטיים מסך סקירה

 

הזן ערף מתוכנן וערך מקסימלי (רשות).

לחץ על העברה באותה חברה לשמירה או הקש Ctrl+S במקלדת. תתקבל ההודעה הודעת אישור.

 הצגת תכנון מפתח סטטיסטי מרכז עלות

 

על מנת לבצע הזנת תכנון עבור מרכזי עלות בצע את הפעולות הבאות:

בחר בתפריט: חשבונאות -> בקרה -> חשבונאות מרכזי עלות -> תכנון -> ערכים סטטיסטיים -> הצגה (KP47)
יפתח החלון הבא:

תכנון ערכים סטטיסטיים מסך פתיחה

הזן מרכז עלות ומפתח סטטיסטי.

לחץ על תמונת נוף לאישור.

יוצג המסך הבא:

תכנון ערכים סטטיסטיים מסך סקירה

 מחזורי העמסה - Assesment

 יצירת מחזור הערכה – 1KSU

על מנת לבצע הערכה בצע את הפעולות הבאות:

בחר בתפריט: חשבונאות -> ניהול נדל"ן גמיש -> בקרה -> סגירת סוף תקופה -> הגדרות נוכחיות -> הקצאה ->  צור (1KSU)

יפתח החלון הבא:

מחזור העמסה מסך פתיחה

התייחס לשדות הבאים:

הסבר שדות

לחץ על אישור לאישור או הקש Enter במקלדת.

יפתח החלון הבא:

יצירה בפועל מחזור העמסה נתוני כותרת

התייחס לשדות הבאים:

הסבר שדות

 

לחץ על צרף מקטע להוספת מקטע למחזור.

יפתח החלון הבא:

יצירה בפועל מחזור העמסה מקטע

הזן שם מקטע ותיאור.

בלשונית כותרת מקטע, הזן את סעיף ההוצאה המשני בשדה סעיף הוצאה מועמס.

בלשונית כותרת מקטע התייחס לשדות הבאים:

הסבר שדות

עבור ללשונית שולח מקבל

יפתח החלון הבא:

יצירה בפועל מחזור העמסה מקטע

התייחס לשדות הבאים:

הסבר שדות

עבור ללשונית ערכי שולח.

שים לב כי לשונית זו משתנה בהתאם לבחירה של ערכי שולח.

במידה והגדרת כלל שולח "סכומים נרשמים", יפתח החלון הבא:

יצירה בפועל מחזור העמסה מקטע

שים לב כי לשונית גורם מעקב מקבל משתנה בהתאם לבחירה של ערכי מקבל ורלוונטית להזנה במידה והזנת עבור כלל מקבל מנות משתנות ועבור סוג חלק משתנה פעילות בפועל.

עבור ללשונית גורם מעקב מקבל, יפתח החלון הבא:

סוג חלק משתנה

הזן את המפתח הסטטיסטי בשדה " נתו. מפת. סטטיסטי".

לחץ על מקש שמירה לשמירה או הקש Ctrl+S במקלדת. תתקבל ההודעה הודעת שמירה

 שינוי מחזור הערכה – 2KSU

על מנת לבצע הערכה בצע את הפעולות הבאות:

בחר בתפריט: חשבונאות -> ניהול נדל"ן גמיש -> בקרה -> סגירת סוף תקופה  -> הגדרות נוכחיות -> הקצאה -> שנה חלוקה  (2KSU)

יפתח החלון הבא:

שינוי בפועל מחזור העמסה מסך פתיחה

התייחס לשדות הבאים:

הסבר שדות

לחץ על אישור לאישור או הקש Enter במקלדת.

יפתח החלון הבא:

שינוי בפועל מחזור העמסה נתוני מכירות

לחץ על מקטע ראשון יפתח החלון הבא:

שינוי בפועל מחזור העמסה מקטע

בצע את השינויים הנדרשים- לפי פרק 3  ושמור.

 הצגת  מחזור הערכה – 3KSU

על מנת לבצע הערכה בצע את הפעולות הבאות:

בחר בתפריט: חשבונאות -> ניהול נדל"ן גמיש -> בקרה -> סגירת סוף תקופה -> הגדרות נוכחיות -> הקצאה -> הצג חלוקה  (3KSU)

יפתח החלון הבא:

הצגה בפועל מחזור העמסה מסך פתיחה

התייחס לשדות הבאים:

הסבר שדות

לחץ על אישור לאישור או הקש Enter במקלדת.

יפתח החלון הבא:

הצגה בפועל מחזור העמסה נתוני כותרת

במסך זה ניתן לצפות בנתוני מחזור העמסה.

 מחיקת  מחזור הערכה – 4KSU

הפעל טרנזקצייה KSU4.

יתקבל המסך הבא:

מחיקה בפועל מחזור העמסה מסך פתיחה

התייחס לשדות הבאים:

הסבר שדות

לחץ ENTER  יתקבל:

מחק מחזור

בחר כן.

יתקבל אישור מחיקה

 מחזורי הפצה

 יצירת מחזור הפצה – 1KSV

בחר בתפריט: חשבונאות -> ניהול נדל"ן גמיש -> בקרה -> סגירת סוף תקופה -> הגדרות נוכחיות -> הפצה -> צור (1KSV)

יפתח החלון הבא:

יצירה בפועל מחזור הפצה מסך פתיחה

התייחס לשדות הבאים:

הסבר שדות

לחץ על אישור לאישור או הקש Enter במקלדת.

יפתח החלון הבא:

יצירה בפועל מחזור הפצה נתוני מכירות

התייחס לשדות הבאים:

הסבר שדות

לחץ על צרף מקטע להוספת מקטע למחזור.

יפתח החלון הבא:

יצירה בפועל מחזור הפצה מקטע

הזן שם מקטע ותיאור.

בלשונית כותרת מקטע התייחס לשדות הבאים:

הסבר שדות

עבור ללשונית שולח מקבל.

יפתח החלון הבא:

יצירה בפועל מחזור הפצה מקטע

התייחס לשדות הבאים:

תמונה 69

עבור ללשונית ערכי שולח.

שים  לב כי לשונית זו משתנה בהתאם לבחירה של ערכי שולח.

במידה והגדרת כלל שולח "סכומים נרשמים", יפתח החלון הבא:

הצגה בפועל מחזור הפצה מקטע

שים לב כי לשונית גורם מעקב מקבל משתנה בהתאם לבחירה של ערכי מקבל ורלוונטית להזנה במידה והזנת עבור כלל מקבל מנות משתנות ועבור סוג חלק משתנה פעילות בפועל.

עבור ללשונית גורם מעקב מקבל, יפתח החלון הבא:

יצירה בפועל מחזור הפצה מקטע

הזן את המפתח הסטטיסטי בשדה " נתו. מפת. סטטיסטי".   

לחץ על מקש שמירה לשמירה או הקש Ctrl+S במקלדת.

תתקבל ההודעה נשמר

 

 שינוי מחזור הפצה – KSV2

על מנת לבצע הערכה בצע את הפעולות הבאות:

בחר בתפריט: חשבונאות -> ניהול נדל"ן גמיש -> בקרה -> סגירת סוף תקופה -> הגדרות נוכחיות -> הפצה -> שנה הפצה  (2KSV)

יפתח החלון הבא:

שינוי בפועל מחזור הפצה מסך פתיחה

התייחס לשדות הבאים:

הסבר שדות

לחץ על אישור לאישור או הקש Enter במקלדת.

יפתח החלון הבא:

שינוי בפועל מחזור הפצה נתוני כותרת

לחץ על מקטע ראשון יפתח החלון הבא:

שינוי בפועל מחזור הפצה מקטע

בצע את השינויים הנדרשים - לפי פרק 3  ושמור.

 הצגת  מחזור הערכה – KSU3

על מנת לבצע הערכה בצע את הפעולות הבאות:

בחר בתפריט: חשבונאות -> ניהול נדל"ן גמיש -> בקרה -> סגירת סוף תקופה  -> הגדרות נוכחיות -> הפצה -> הצג הפצה  (3KSV)

יפתח החלון הבא:

הצגה בפועל מחזור הפצה מסך פתיחה

התייחס לשדות הבאים:

הסבר שדות

לחץ על אישור לאישור או הקש Enter במקלדת.

יפתח החלון הבא:

הצגה בפועל מחזור העמסה נתוני מכירות

במסך זה ניתן לצפות בנתוני מחזור ההפצה.

 מחיקת  מחזור הפצה – KSV4

הפעל טרנזקצייה KSV4.

יתקבל המסך הבא:

נתוני כותרת

התייחס לשדות הבאים:

הסבר שדות

 

לחץ ENTER  יתקבל:

הודעת מחיקה

 

בחר כן.

יתקבל אישור מחיקה

 

 

 

 תהליכי העמסות

 ביצוע הפצה

על מנת לבצע תהליך של הפצה בפועל בצע את הפעולות הבאות:

בחר בתפריט: חשבונאות -> בקרה -> חשבונאות מרכז עלות -> סגירת סוף תקופה -> פונקציות יחידות -> הקצאות -> הפצה (KSV5)

יפתח החלון הבא:

 מסך פתיחה

התייחס לשדות הבאים:

הסבר שדות

בשדה מחזור בצע חיפוש למחזור הרלוונטי.

לחץ על אישור שעון לביצוע או הקש F8 במקלדת.

יפתח החלון הבא:

 הפצה בפועל רשימה בסיסית

שים לב במידה ותהליך הביצוע לא עבר בהצלחה תופיע השורה הבאה:

מספר הודעות

לחץ על מקטעים

יתקבל:

 הפצה בפועל רשימת מקטעים

 

ניתן לראות את השולחים והמקבלים.

לחץ לחיצה כפולה על מקטע מסוים.

יתקבל:

הצגת שורות בפועל

 

ניתן לראות את מרכזי העלות השולחים (חובה-בפלוס) והמקבלים (זכות –מינוס).

חזור אחורה חזרה אחורה מספר פעמים עד שתגיע לסמך הראשי.

 מסף פתיחה

הורד את הסימון מהרצת המבחן ולחץ אישור שעון.

 הפצה בפועל רשימה בסיסית

יתקבל מספר מסמך.

שים לב ניתן לבדוק את תוצאות העמסה בדוחות הCO  לדוגמה -S_ALR_87013611.

 

 

 ביצוע הערכה

 

על מנת לבצע תהליך של העמסה בפועל בצע את הפעולות הבאות:

בחר בתפריט: חשבונאות -> בקרה -> חשבונאות מרכז עלות -> סגירת סוף תקופה -> פונקציות יחידות -> הקצאות -> הערכה (KSU5)

יפתח החלון הבא:

 

 מסך פתיחה

הסבר שדות

בשדה מחזור בצע חיפוש למחזור הרלוונטי.

לחץ על אישור שעון לביצוע או הקש F8 במקלדת.

יפתח החלון הבא:

 הערכה בפועל רשימה בסיסית

שים לב  במידה ותהליך הביצוע לא עבר בהצלחה תופיע השורה הבאה:

מספר הודעות

לחץ על מקטעים.

יתקבל:

 הערכה בפועל רשימת מקטעים

 

ניתן לראות את השולחים והמקבלים  ואת סעיף ההוצאה המשני.

לחץ לחיצה כפולה על מקטע מסוים.

יתקבל:

הצג שורות בפועל

 

ניתן לראות את מרכזי העלות השולחים (חובה-בפלוס) והמקבלים (זכות –מינוס).

חזור אחורה חזרה אחורה מספר פעמים עד שתגיע לסמך הראשי.

 

 

 מסף פתיחה

הורד את הסימון מהרצת המבחן ולחץ אישור שעון.

 הפצה בפועל רשימה בסיסית

יתקבל מספר מסמך.

שים לב ניתן לבדוק את תוצאות העמסה בדוחות הCO  לדוגמה -S_ALR_87013611.

 

 תהליך ייחוס

 ביצוע ייחוס בדיד להזמנה פנימית

על מנת לבצע תהליך של ייחוס של הזמנה פנימית בודדת בצע את הפעולות הבאות:

בחר בתפריט: חשבונאות -> בקרה -> הזמנות פנימיות -> סגירת סוף תקופה -> פונקציות יחידות -> ייחוס -> עיבוד יחיד (KO88)

יפתח החלון הבא:

 הזמנה

התייחס לשדות הבאים:

הסבר שדות

 

לחץ על אישור שעון לביצוע או הקש F8 במקלדת.

יפתח החלון הבא:

 הזמנה רשי.בסיסית

לחץ על כפתור להצגת פרטי שולחים ומקבלים.

יפתח החלון הבא:

 הזמנה רשימת פרטים

 ביצוע ייחוס קיבוצי להזמנה פנימית

על מנת לבצע תהליך של ייחוס עבור מספר הזמנות פנימיות בצע את הפעולות הבאות:

בחר בתפריט: חשבונאות -> בקרה -> הזמנות פנימיות -> סגירת סוף תקופה -> פונקציות יחידות -> ייחוס -> עיבוד משותף (KO8G)

יפתח החלון הבא:

ייחוס בפועל הזמנות

התייחס לשדות הבאים:

הסבר שדות

יפתח החלון הבא:

 הזמנות רשי.בסיסית

שים לב במידה ונתגלו שגיאות בתהליך הייחוס תתקבל ההודעה הבאה:

לחץ על הכפתור האדום לצפייה בפרוט השגיאות.

לחץ על כפתור להצגת פרטי שולחים ומקבלים.

יפתח החלון הבא:

 הזמנות רשימת פריטים

דוחות

 לחצנים שכיחים

הערה: הלחצנים בסרגל הכלים הדינאמי משתנים בהתאם לדוח.

הסבר כפתורים

הסבר כפתורים המשך

 דו"ח מרכזי עלות תכנון/בפועל/שונות  (דוגמא ליצירת וריאנט)

 

במסך הפרמטרים של כל דו"ח, ניתן לקבוע ערכים קבועים לנוחיות המשתמש. ערכים אלו יוגדרו כ- 'ואריאנט'.

ניתן להגדיר ואריאנטים שונים לדוח ולבחור באיזה ואריאנט להשתמש בהתאם להגדרות החיפוש הרצויות.

להגדרת ואריאנט לדוח השוואת נתוני תכנון מול ביצוע עבור מרכזי עלות, בצע את הפעולות הבאות:

פתח את תיקיית: חשבונאות <- בקרה   <- חשבונאות מרכז עלות <- מערכות מידע <- דוחות לחשבונאות מרכז עלות <- השוואות תכנון/ בפועל  <- מרכזי עלות בפועל/ מתוכנן/ שונות ((S_ALR_87013611

יפתח החלון הבא:

 

מרכזי עלות: בפועל/מתוכנן/שונות: בחירה

 

הזן פרמטרים רלוונטיים ליצירת הדו"ח.

לחץ על מקש שמירה או הקש Ctrl+S לשמירה.

יפתח המסך הבא:

תכונות ואריינט

התייחס לשדות הבאים:

לחץ על אישור או הקש Enter להמשך.

לחץ על מקש שמירה או הקש Ctrl+S לשמירה.

תתקבל ההודעה הבאה בשורת ההודעות: שהווריאנט נשמר.

 

 הבאת ואריאנט קיים לצורך שימוש בדוח

לאחר שקיים ואריאנט ניתן להשתמש בו בכל פעם שמפיקים את הדוח על סמך הפרמטרים הקיימים בואריאנט ללא צורך בהזנת הפרמטרים מחדש.
לצורך קריאה לואריאנט קיים מתוך מסך פתיחה של דוח פעל ע"פ השלבים הבאים (הדוח המובא להלן הינו רק דוגמא).

פתח את תיקיית: חשבונאות <- בקרה   -> חשבונאות מרכז עלות <- מערכות מידע ïדוחות לחשבונאות מרכזי עלות <- השוואות תכנון/ בפועל  <- מרכזי עלות בפועל/ מתוכנן/ שונות ((S_ALR_87013611

יפתח החלון הבא:

מרכזי עלות: בפועל/מתוכנן/שונות: בחירה

להזמנת הואריאנט, לחץ על כפתור (הבאת ואריאנט) בסרגל הכלים הדינאמי.

יפתח החלון הבא:

מילון ואריינטים

 

בחר את הואריאנט הרצוי על ידי לחיצה כפולה על שם הואריאנט.
השדות במסך הפרמטרים יוזנו בהתאם להגדרת השדות בואריאנט הנבחר.

 

 

לחץ על אישור שעון או הקש F8 לביצוע.

 

 

 דוחות תכנון וביצוע

 דו"ח תכנון מול ביצוע

פתח את תיקיית: חשבונאות <- בקרה   <- חשבונאות מרכז עלות <- מערכות מידע <- דוחות לחשבונאות מרכז עלות <- השוואות תכנון/ בפועל  <- מרכזי עלות בפועל/ מתוכנן/ שונות ((S_ALR_87013611

יפתח החלון הבא:

מרכזי עלות: בפועל/מתוכנן/שונות: בחירה

הזן את הנתונים הרצויים ולחץ שעון אישור שעון או הקש  F8.

יתקבל:

מרכזי עלות: בפועל/מתוכנן/שונות

 

בדו"ח ניתן לראות: עלויות בפועל, עלות מתוכננת ואת השונות בן העלות בפועל למתוכננת

מצד ימין ניתן להציג את הדו"ח לפי השתנות שונה (קבוצת מרכזי עלות ומרכזי עלות).

באותו אופן ניתן לצפון בדוחות הבאים:

דרך צפייה נוספת

 דוח נתוני רשומות אב

במערכת ה SAP ניתן להפיק דוחות סטנדרטים עבור נתוני האב של האובייקטים השונים.
להלן רשימת הדוחות:

אפשרויות הצגה

 

בכל דוח מדוחות אלו ניתן לקבל :

  • רשימה של נתוני האב בחתכים של:  אובייקט בודד, טווח אובייקטים, קבוצה או כל נתוני האב הקיימים.
  • הצגת רשומת נתוני האב על ידי לחיצה כפולה על האובייקט המבוקש.
  • יצירת קבוצה של נתוני האב מתוך הרשימה המוצגת.

 

הערה בפרק הבא יוצג תהליך העבודה עבור דוח נתוני אב של סעיפי הוצאה.

באותו אופן ניתן לשלוף את דו"ח מרכזי העלות KS13.

 

 אינדקס נתוני אב – סעיפי הוצאה

 

על מנת להפיק רשימה של נתוני האב לסעיפי ההוצאה, בצע את הפעולות הבאות:

פתח את תיקיית: חשבונאות -> בקרה -> חשבונאות סעיף הוצאה ->  מערכת מידע -> דוחות עבור חשבונאות סעיפי הוצאה והכנסה ->  אינדקס נתוני אב -> סעיפי הוצאה: דוח נתוני אב (KA23)

יפתח החלון הבא:

 

הצגת סעיפי הוצאה: מסך פתיחה

 

התייחס לשדות הבאים:

 

הסבר שדות

לחץ על אישור שעון או הקש F8 לביצוע.

יפתח החלון הבא:

הצגת סעיפי הוצאה: מסך בסיסי

 

לחץ לחיצה כפולה על שורת סעיף ההוצאה להצגת מסך נתוני האב של סעיף ההוצאה.

על  לחזרה חזרה אחורהלמסך הקודם.

סמן את סעיף ההוצאה ולחץ על זכוכית מגדלת להצגת נתונים נוספים על סעיף ההוצאה.

 

על מנת לייצא את הדוח לקובץ EXCEL  בצע את הפעולות הבאות:

ייצוא לאקסל

לחץ על  או בחר בתפריט: רשימה -> ייצוא ->  גיליון אלקטרוני

יפתח החלון הבא:

בחירת גליון אלקטרוני

 

בחר באפשרות המתאימה.

לחץ על  לאישור.

 

 אינדקס נתוני אב – הזמנות פנימיות

פתח את תיקיית: חשבונאות -> בקרה   -> הזמנות פנימיות -> מערכות מידע -> דוחות עבור הזמנות פנימיות -> אינדקס נתוני אב  -> הזמנות פנימיות ((KOK5

יפתח החלון הבא:

רשימת נתוני אב להזמנות: מסך פתיחה

 

בחר בוריאנט המתאים ולחץ אישור שעון .

יתקבל:

הצגת הזמנה פנימית

 

 דו"ח שורות

 פירוט שורות עבור מרכז עלות

 

להפקת דוח מרכזי עלות: שורות בפועל, בצע את הפעולות הבאות:

פתח את תיקיית: חשבונאות -> בקרה -> חשבונאות מרכז עלות ->  מערכת מידע -> דוחות לחשבונאות מרכז עלות ->  שורות -> מרכזי עלות: שורות חדשות בפועל (KSB1N)

 

הצג שורות עלות בפועל למרכזי עלות מסך פתיחה

התייחס לשדות הבאים:

הסבר שדות

 

לחץ על אישור שעון או הקש F8 לביצוע.

יפתח החלון הבא:

תצוגת שורה בתצוגת היררכיה

להצגת המסמך המקורי שיצר את הרישום סמן את השורה המבוקשת ולחץ על מסמך  או לחץ לחיצה כפולה על השורה.
ניתן להציג את המסמך המקורי שיצר את הרישום גם באמצעות
כפתור דף.

 

 דו"ח מרכז עלות – שורות בפועל

דו"ח המציג את הנתונים בפועל עבור סעיפי ההוצאה במרכז העלות.

ניתן להפיק דוחות בקרה ברמת שורות בפועל (KSB1), התחייבות (KSB2), תכנון (KSBP).

חשבונאות -> בקרה -> חשבונאות מרכז עלות -> מערכת מידע  ->  דוחות לחשבונאות מרכז עלות  -> שורות -> מרכזי עלות: שורות בפועל (KSB1)

 

 דו"ח הזמנות פנימיות – שורות בפועל

דוחות הבקרה בהזמנות פנימיות דומים מאוד לדוחות במרכזי עלות. ניתן למצוא אותם בניתוב דומה לאלו של מרכזי העלות.

דו"ח זה מציג את ההוצאה בפועל בסעיפי ההוצאה בהזמנות הפנימיות.

חשבונאות -> בקרה -> הזמנות פנימיות -> מערכת מידע  -> דוחות עבור הזמנות פנימיות  -> שורות -> הזמנות: שורות בפועל (KOB1)

 

ובאותו אופן ניתן לצפות בדוחות הבאים:

גישה קלה ל SAP

 

קובץ PDF להורדה

תכנון ורישומים בפועל