3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

FSClient - מדריך שימוש

to the site in english

 

 

הערה: התוכנה אינה נתמכת כעת במערכת הפעלה Windows 10.
 

יומן שיחות

 

 • בחלונית השמאלית מופיע יומן השיחות. ליד כל שיחה יש עיגול לידה אשר צבעו משתנה בהתאם למצב השיחה:
  • שחור: שיחה שחויגה או נענתה (כיוון החץ מצביע האם זו שיחה יוצאת או נכנסת).
  • אדום: שיחה שלא נענתה.
  • כחול: שיחה מצלצלת.
  • ירוק: שיחה נוכחית.
  • צהוב: שיחה בהמתנה.

 

הוצאת שיחה

 

 • יש להקיש את מספר הטלפון בחלון העליון וללחוץ Enter. משלוח DTMF נעשה ע"י הקשת המספר באותו חלון

הוצאת שיחה על ידי הקשת מספר טלפון

השהית שיחה

 

 • יש להקיש על HOLD. כדי לחזור אליה יש להקיש פעמיים על השיחה (אשר צבועה בצהוב) ביומן השיחות

 

השהיית שיחה- hold

קבלת שיחה

 

 • בעת קבלת שיחה יקפוץ חלון. יש להקיש על Answer

 

קבלת שיחה על ידי לחיצה על answer

 

דחיית שיחה נכנסת

 • בעת קבלת שיחה יקפוץ חלון. יש להקיש על End

 

דחיית שיחה על ידי לחיצה על End

 

העברת שיחה עיוורת (ללא התייעצות)

 

 • יש לפעול לפי "שיחת ועידה" ובסיום להתנתק ממנה

הקשת XFER ואת מספר היעד בחלון שנפתח

העברת שיחה עם התיעצות 

 • יש לפעול לפי "שיחת ועידה" ובסיום להתנתק ממנה

שיחת ועידה

ההליך כאן קצת מורכב ויש לעקוב אחריו בקפדנות. השלבים לשני המשתתפים הראשונים שונים מעט מהמשתתפים הנוספים:

 • שיחה ראשונה: יש לייצר/לקבל כרגיל.
 • יש להקיש עם מקש ימני על השיחה הנוכחית (ירוקה) ולבחור Conference. לאחר מכן יש ללחוץ על END כדי לנתק. המשתמש נשאר מחובר לועידה.
 • יש לחייג לנמען החדש.

 • לאחר שענה יש להקיש עם מקש ימני על השיחה הנוכחית (ירוקה) ולבחור Conference.

 • לכל משתתף נוסף:
  • להתנתק מהועידה ע"י END.

  • לחייג לחדש.

  • לצרף אותו ואותנו חזרה לועידה ע"י הקשת מקש ימני על השיחה הנוכחית (ירוקה) ולבחור Conference.
 • כדי להנתק מהועידה ולהשאיר את שאר המשתתפים בה יש להקיש END.
 • כדי לסיים את הועידה ולנתק את כולם יש להקיש עם מקש ימני על כפתור הועידה ולבחור End conference.
 • במידה וצבע הועידה צהוב אזי היא פעילה אבל אנחנו לא מקושרים אליה.

יצירת שיחת ועידה

לא להפריע (DND)

 • הקשה על כפתור זה תגרום לכל השיחות הנכנסות לקבל "תפוס". הקשה נוספת משחררת את הטלפון

 

מעבר למצב תפוס ויציאה ממנו