3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

הודעות האגף

חופשה מרוכזת תשע"ט

אוגוסט 31, 2019

 

האגף למחשוב תקשורת ומידע -חופשה מרוכזת
עובדי האוניברסיטה יצאו לחופשה מרוכזת שתחל ביום ראשון 25/8/19 ותסתיים ביום חמישי 29/8/19.
חוות המחשבים תהיינה סגורות במהלך החופשה, למעט חוות המחשבים בעין כרם שתהיה פתוחה בימים א'- ה' 8:00-16:30

בשל הפסקת חשמל בקמפוס הר הצופים ליממה החל מ 29.8.2019 ב 13:00 מומלץ לנתק ציוד מחשוב  רגיש במשרדים בהר הצופים במועד זה.

Savion בענן

פברואר 9, 2019

במסגרת התחדשות והסכם 365 עם Microsoft, פרויקט מעבר  חשבונות הסביון לענן מתקדם במלוא הקצב.
מקוים שבחודשיים הקרובים נוכל לסיימו.  למידע נוסף ולמדריכים עבור מי שכבר עבר לענן ראו כאן
 

 

לכל החדשות

חופשה מרוכזת תשע"ט

אוגוסט 31, 2019

 

האגף למחשוב תקשורת ומידע -חופשה מרוכזת
עובדי האוניברסיטה יצאו לחופשה מרוכזת שתחל ביום ראשון 25/8/19 ותסתיים ביום חמישי 29/8/19.
חוות המחשבים תהיינה סגורות במהלך החופשה, למעט חוות המחשבים בעין כרם שתהיה פתוחה בימים א'- ה' 8:00-16:30

בשל הפסקת חשמל בקמפוס הר הצופים ליממה החל מ 29.8.2019 ב 13:00 מומלץ לנתק ציוד מחשוב  רגיש במשרדים בהר הצופים במועד זה.

מערכות המחשוב והשרתים ימשיכו לפעול במהלך החופשה, למעט  שיבושים במערכות הר הצופים למשך עד 24 שעות החל מיום חמישי 29.8.2019 בשעה 13:00.

מעקב וטיפול בשירותים הקריטיים, יתבצע גם במהלך החופשה.

תמיכה טלפונית תפעל בימים א'-ד' בשעות 09:00-15:00  וביום ה' 8:00-12:30
בטלפון 02-5883450.

חזרה לשגרה ביום ראשון 1/9/19