3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

הודעות האגף

Azure Dev Tools for Teaching

שירות הAzure Dev Tools for Teaching, שירות המאפשר הורדת עותק ורישיון מפתח ללא עלות ממגוון של למעלה מ-200 תוכנות מבית Microsoft הכוללות מערכות הפעלה, שרתים, כלי פיתוח ועוד למגוון אוכלוסיות סטודנטים כרגע לא פעיל. אנו נעדכן ברגע שהשירות יחזור לפעילות תקינה.
לכל החדשות

פתיחת מערכת הרישום לקורסים