3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

הודעות האגף

יום כיפור וחג סוכות

אוקטובר 6, 2019

עובדי האוניברסיטה ייצאו לחופשה מרוכזת החל מיום שלישי 8/10/2019 ערב כיפור.

מעקב וטיפול בשירותים הקריטיים, יתבצע גם במהלך החופשה.
חוות המחשבים  בכל הקמפוסים תהיינה סגורות.
תמיכה טלפונית תפעל בחול המועד בימים ג' עד ה' 15-16.10.2019 בשעות 9:00-15:00  בטלפון 02-5883450.

נשוב לפעילות  ביום ג'  לאחר סוכות ב 22/10/2019.

גמר חתימה טובה

שדרוג תשתיות תקשורת וטלפוניה

אוקטובר 3, 2019

אנו שמחים לבשר על חתימת הסכם לשדרוג רשת התקשורת ומרכזיית הטלפונים האוניברסיטאית לתשתית חדשה ומודרנית. מתגי התקשורת החדשים ומרכזיית הטלפוניה המשוכללת  שתתבסס עליה יתמכו בשירותים מתקדמים, בקצב תקשורת גבוה (1Gbs), ויספקו רשת יציבה ואמינה לאורך שנים.
במסגרת הפרויקט יוחלפו כל מתגי התקשורת. עקב מורכבות הפרויקט, הפריסה תעשה לפי קמפוסים, וצפויה להסתיים בכל האוניברסיטה תוך כשנתיים.

לכל החדשות

Savion בענן

פברואר 9, 2019

במסגרת התחדשות והסכם 365 עם Microsoft, פרויקט מעבר  חשבונות הסביון לענן מתקדם במלוא הקצב.
מקוים שבחודשיים הקרובים נוכל לסיימו.  למידע נוסף ולמדריכים עבור מי שכבר עבר לענן ראו כאן