3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

הודעות האגף

חופשת פסח תשע"ט

אפריל 10, 2019

עובדי האוניברסיטה יצאו לחופשת פסח שתחל ביום שישי 19/4/19 י"ד בניסן תשע"ט,ותסתיים ביום שבת 27/4/19 כ"ב בניסן תשע"ט כולל.
חזרה לשגרה ביום ראשון 28/4/19

מערכות המחשוב והשרתים ימשיכו לפעול במהלך החג.
מעקב וטיפול בשירותים הקריטיים , כגון: שרתי דואר מרכזיים, התחברות מהבית, ותקשורת בקמפוסים, יתבצע גם במהלך החג. חוות המחשבים תהיינה סגורות במהלך החג.

Savion בענן

פברואר 9, 2019

במסגרת התחדשות והסכם 365 עם Microsoft, פרויקט מעבר  חשבונות הסביון לענן מתקדם במלוא הקצב.
מקוים שבחודשיים הקרובים נוכל לסיימו.  למידע נוסף ולמדריכים עבור מי שכבר עבר לענן ראו כאן
 

 

טופס בקשת רישום אורח

אוקטובר 18, 2018

טופס רישום אורח פתוח לשימוש המזכירויות. הטופס מיועד לייעול תהליך רישום האורח במערכות המחשוב האוניברסיטאיות ופתיחת גישה למערכות אלו.

 

לכל החדשות

Savion בענן

פברואר 9, 2019

במסגרת התחדשות והסכם 365 עם Microsoft, פרויקט מעבר  חשבונות הסביון לענן מתקדם במלוא הקצב.
מקוים שבחודשיים הקרובים נוכל לסיימו.  למידע נוסף ולמדריכים עבור מי שכבר עבר לענן ראו כאן