סגל הרשות למחשוב

מתאמי מחשוב

מיכאל לוי-בן שטון

02
מתאם מחשוב
מנהל תלמידים (יחידה לענייני הוראה, יחידה לרישום ומיון תלמידים)
02-5881088