3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

סגל הרשות למחשוב

מתאמי מחשוב

יערה חן

היחידה לפיתוח מערכות מידע משלימות
yaaraca@savion.huji.ac.il