אודות האגף למחשוב תקשורת ומידע

האגף למחשוב מספק שירותי מחשוב לסגל האקדמי, לתלמידים  ולסגל המנהלי של האוניברסיטה

 • תשתיות רשת תקשורת וחיבור לעולם
 • דואר אלקטרוני
 • פיתוח ותחזוקת מערכות המידע המרכזיות
 • שרתים ומערכות אחסון קבצים וגיבויים
 • רישוי ותמיכה בסל מוצרי תוכנה
 • מחשוב ציבורי לסטודנטים, תמיכה בחוות המחשבים
 • פיתוח תשתיות לאתרי חוקרים ומחלקות
 • ניהול הרשאות למאגרי מידע
 • שירותי תמיכה כוללים
 • אבטחת מידע: שירותי אנטי-וירוס, טיפול בתופעות ספאם ופישינג, ניטור
 • שרותי טלפוניה (קווית וסלולרית)
 • שירותים לאוכלוסיות נוספות כמו בוגרים, גימלאים, רופאים מבתי חולים מסונפים, תלמידים חיצוניים ותוכניות מיוחדות

 

 

 

 

כללים לשימוש במשאבי התקשוב

English

 1. השימוש במשאבי התקשוב של האוניברסיטה, לרבות מחשבים, רשתות, ציוד תקשורת, חומרה, תוכנה וקבצים יהיה כפוף לכללים שלהלן ולכללים נוספים כפי שיתפרסמו מעת לעת ויופיעו באתר האגף למחשוב, תקשורת ומידע תחת הכותרת "כללי שימוש במשאבי התקשוב של האוניברסיטה".
 2. במונח "מחשב" הכוונה לכל אביזר אשר מסוגל לבצע חישובים או להיות מחובר לרשת תקשורת.
 3. השימוש במחשב יעשה רק לצרכים אקדמיים או מינהליים במסגרת עבודת ההוראה/מחקר או עבודה אחרת הקשורה במילוי תפקידו של העובד באוניברסיטה. השימוש במחשב לגורמי חוץ יעשה רק לצרכים שלשמם ניתנה ההרשאה .
 4. דוא"ל הנשלח באמצעות מחשבי האוניברסיטה מזוהה עם האוניברסיטה; על כן יש להימנע מכל שימוש אשר יש בו כדי לפגוע באוניברסיטה ובתדמיתה.
 5. הרשאת הגישה (הסיסמה ו/או מחולל הסיסמאות) היא אישית ויש לשמור על סודיותה. השימוש במשאבי המחשב יעשה תוך שימוש בהרשאת הגישה האישית בלבד; אין להעביר את הרשאת הגישה לאחר.
 6. אין להשתמש במשאבי התקשוב של האוניברסיטה לצרכים הבאים:
 • צרכים פרטיים, מסחריים או פוליטיים.
 • שימוש בתוכנות או בקבצים אשר הועתקו שלא כדין או המפירות זכויות יוצרים או זכויות קניין של צד שלישי.
 • ביצוע פעולות/הורדות שיש בהן הפרת קניין רוחני כגון זכויות יוצרים, פטנטים או זכויות מבצעים, למשל דרך התחברות לתוכנת "קאזה".
 • צורך פעולות המהוות הפרת חוק הגנת הפרטיות, או הפרת איסורים פלילים כגון הסתה, גזענות, עידוד פעולות טרור, הוצאת לשון הרע, הטרדה מינית או הטרדה מאיימת, הפצת פורנוגרפיה ועוד.
 • כתיבת הודעות בעלות תוכן פוגע, משמיץ או מטריד.
 • השגת גישה בלתי מורשית למערכות התקשוב.
 • ביצוע פעילות בגדר של "נקישה על דלתות", כגון סריקת רשתות. איתור ו/או שימוש בפרצות על-גבי מחשבים באוניברסיטה ומחוצה לה אסור בתכלית.
 • שליחת "דואר זבל", דואר אשר נמענו אינו מעוניין בקבלתו, פרסומות, או הפצה למספר נמענים רב ( Spamming ) אשר אין להם קשר לנכתב . 
 • יש להיצמד לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) ולהנחיות היועצת המשפטית של האוניברסיטה בהקשר זה:
 • spamlaw.pdf
 • spamhuji.pdf
 • ציתות לקווי תקשורת. הדבר מהווה עבירה פלילית!
 • ביצוע פעולות אשר יכולות לגרום נזק לציוד, תוכנה או מידע.
 • הפעלת שרתים ( Servers ) המאפשרים מתן שירות למשתמשים אחרים על ציוד האוניברסיטה פרט לשרתים אשר אושרו על-ידי האגף למחשוב, תקשורת ומידע.
 • חיבור כל ציוד לרשת האוניברסיטה אלא לאחר קבלת אישור מצוות התקשורת של האגף למחשוב, תקשורת ומידע.
 • חיבור קווי תקשורת לרשת האוניברסיטה. כל חיבור כזה יבוצע במרוכז דרך האגף למחשוב, תקשורת ומידע.

7. כללי שימוש במשאבי המידע המקוונים של ספריות האוניברסיטה :

הגישה למשאבים אלקטרוניים ומאגרי מידע בספריות האוניברסיטה כפופה לחוזים שהאוניברסיטה חתומה עליהם , ומוגבלת לשימוש של קהילת האוניברסיטה העברית בלבד.על המשתמשים במאגרי המידע מוטלת החובה לוודא כי השימוש בחומר נעשה למטרות אישיות ולא מסחריות .חל איסר על הורדה שיטתית , הפצה והחזקה של כמויות גדולות של מידע וגם על הורדת תוכנו של גליון שלם של כתב - עת אלקטרוני .

8. הפעלת תוכנות כמו סקריפטים , סוכני תוכנה (agents) או רובוטים על משאבים אלה וכן באתרים ציבוריים ממשלתיים - אסורה . הפעלתם עלולה להביא לחסימת הגישה של כלל הקהילה האוניברסיטאית למשאבי המידע המקוונים.

9.מודמים יותקנו בתנאי שאינם עונים לשיחות נכנסות (פרט לשיחות פקס). כאשר יש צורך בחיוג נכנס יש לקבל לכך אישור מראש מהאגף למחשוב, תקשורת ומידע כמפורט בהוראת הנהלה 23-001 .

10.האגף למחשוב, תקשורת ומידע מבצע בדיקות לאיתור נפחים חריגים של תעבורה ברשת התקשורת. משתמשים שייצרו תעבורה חריגה יידרשו לתת הסבר; אם הסיבה אינה נובעת לצורך האמור בסעיף 3 לעיל יחול לגביהם סעיף 12 להלן.

11.יש להשתמש במשאבי האוניברסיטה בהתאם לחוק ולפי הוראות האוניברסיטה.

12.מחשב המחובר לרשת התקשורת (כולל חיבור מהבית) חייב לעמוד בכללי אבטחת מידע מינימאליים ובכלל זה להיות מצויד בתוכנת אנטי-וירוס מעודכנת ובמערכת הפעלה מעודכנת.

13.המשתמש ישא באחריות לכל נזק שיגרם לאוניברסיטה כתוצאה משימוש שיעשה בניגוד לחוק או בניגוד לכללי האוניברסיטה.

14.האוניברסיטה באמצעות מנהל האגף למחשוב, תקשורת ומידע רשאית למנוע גישה למשאבי התקשוב שלה לאלתר עם היודע לה על הפרת כללים אלו.

15.הגנת הפרטיות: גישה של צוות האוניברסיטה למידע השמור במערכותיה תעשה אך ורק על פי הוראות הדין ולפי הנדרש לשם תפעול שוטף ותקין של המערכות.

 

 

 

זכאות

האוכלוסיות השונות באוניברסיטה וזכויותיהן

הכללים להלן מבוססים על הוראת ההנהלה 002-23 שהתפרסמה בסתיו 2004 .

פתיחת תא דואר אלקטרוני

כל עובדי האוניברסיטה, אורחי האוניברסיטה, תלמידי האוניברסיטה, הפורשים והבוגרים זכאים לשירותי דואר אלקטרוני.

גישה למאגרי מידע

 כל עובדי האוניברסיטה, אורחי האוניברסיטה ותלמידיה זכאים לגישה חופשית למאגרי המידע האקדמיים של הספריות.

האוכלוסיות

א.סגל אקדמי

הסגל האקדמי כולל בעלי מינוי אקדמי במסלול רגיל, מקביל, קליני, נלווה, עמיתים*, מורים מן החוץ, עובדי הוראה, חוקרים, מדריכים, אסיסטנטים ועוזרי הוראה (כולל עוזרי הוראה הלומדים לתואר ראשון). * חוקרים עמיתים יטופלו בדומה לאורחים (ראו סעיף ד)

פנסיונרים של הסגל האקדמי פנסיונרים של הסגל האקדמי כוללים את מי שהיו בעלי מנוי רגיל, מקביל, קליני, נלווה, עובדי הוראה וחוקרים, ופרשו לגמלאות.

פנסיונרים של הסגל האקדמי נהנים מאותן זכויות כמו חברי הסגל האקדמי ובאותם תנאים.
הערה: פנסיונרים של הסגל האקדמי, אשר מקבלים פנסיה ממבטחים ולא ישירות מהאוניברסיטה, יציגו את תלוש הפנסיה באחת משלוחות האגף למחשוב ותופעל עבורם גישה לרשת בהנהלת האגף למחשוב.

ב. אורחים

אורחי הסגל האקדמי כוללים פרופסורים אורחים, חוקרים אורחים, ופוסט דוקטורנטים, המוזמנים לתקופות שבין מספר שבועות לשנה ומקבלים מנוי רשמי מטעם הפקולטה. במקרים חריגים הם מוזמנים לתקופות ממושכות יותר.

אורחי הסגל האקדמי נהנים מאותן זכויות כמו הסגל האקדמי.

עליהם להעביר לאגף המחשוב את מכתב ההזמנה הרשמי מדיקן הפקולטה/בי"ס/מזכירות אקדמית לצורך יצירת הרשאה באגף למחשוב.

ג. אורחים לטווח קצר

אורחי הסגל האקדמי-פרופסורים אורחים, חוקרים אורחים, דוקטורנטים ופוסט דוקטורנטים שמוזמנים באופן אישי על-ידי חבר סגל במסלול הרגיל לצורך עבודת מחקר משותפת ולתקופה שלא עולה על חודש.

אורחי הסגל האקדמי נהנים מאותן זכויות כמו הסגל האקדמי.

עליהם להעביר לאגף המחשוב אישור ממזכירות/מתאם מחשוב ביחידה או מהחוקר.

ד. תלמידים

 • תלמידים לתואר אקדמי (כולל פוסט-דוקטורנטים), תלמידי מכינה ותלמידים רשמיים אחרים באוניברסיטה (מחנכים בכירים, לימודי תעודה, לימודי השלמה וכדומה) רשאים לגישה חופשית למאגרי מידע. תלמידים לתואר אקדמי זכאים לשירותי המחשוב כנ"ל עד ה-30 ביוני בשנה שלאחר סיום לימודיהם.
 • תלמידים אחרים (שומעים חופשיים, או תלמידי אוניברסיטאות אחרות) זכאים לקבל גישה למחשבים הציבוריים בחוות המחשבים ובספריות לתקופת לימודיהם.

 ה. גורמי חוץ אקדמיים בעלי מעמד מיוחד (מעורבות בהוראה)

קבוצות מוגדרות של גורמי חוץ הקשורים בהוראה באוניברסיטה ואינם בעלי מנוי אקדמי, ואשר אושרו על-ידי הנהלת האוניברסיטה:

 • רופאים המלמדים בפקולטה לרפואה ולרפואת שיניים
 • חברי סגל מהמכון הוולקני שהוסמכו להדריך את תלמידי האוניברסיטה
 • חברי סגל מביה"ס לווטרינריה שהוסמכו להדריך את תלמידי האוניברסיטה יכולים לקבל גישה לרשת כולל חשבון מחשב וחיבור מהבית בהמלצת דיקן/מנהל בי"ס ובאישור הרקטור.
 • גורמי חוץ העוסקים בהוראה או במינהל.

ו. מתנדבים

הוראה: אם המורה מופיע במאגר השנתון כמורה לקורס אוניברסיטאי – פתיחה עצמית

מינהל: יש להעביר העתק של טופס התנדבות לכח אדם. יצירת הרשאה באגף למחשוב.

ז. תמיכה במערכות מחשוב ובקרה ע"י גורמי חוץ

חברות חיצוניות יכולות לקבל חשבון מחשב וגישה למחשבים אותם הם צריכים לתחזק באישור מנהל האגף למחשוב.

הגורם המבקש הוא גורם פנים - המחלקה האוניברסיטאית אשר זקוקה לתמיכת החברה.

התחברות VPN תתאפשר עם כרטיס סיסמאות OTP (כרוך בתשלום) ורק למחשב/לשרת בו צריך לתמוך (לא תינתן גישה למחשבים ברשת המנהלית).

על המחלקה לרכוש כרטיס מהאגף למחשוב. ההתחברות עצמה אינה כרוכה בתשלום.

הטיפול יבוצע בהנהלת האגף למחשוב.

טיפול:

 • פניה מגורם פנים אוניברסיטאי.
 • הורדה ומילוי טופס לפתיחת חשבון + ציון מספרי ה-IP של המחשבים
 • אישור מנהל הרשות למחשוב
 • רכישת כרטיס סיסמאות בשלוחת אדמונד י.ספרא.
 • שיוך הכרטיס ופתיחת חשבון התחברות מוגבל.

סגירת חשבונות לסגל עקב הפסקת עבודה

עובדי אוניברסיטה אשר הופסקה עבודתם הפעילה יקבלו מכתב התראה שבועיים לפני סגירת החשבון. סגירת חשבונות התחברות עקב הפסקת עבודה מועד הסגירה נקבע בהתאם לסיבת הפסקת העבודה והסטאטוס האוניברסיטאי לפי הכללים הבאים:

חופשה ללא תשלום:

סגל אקדמי – חשבון ההתחברות לא ייסגר

סגל מנהלי – חשבון ההתחברות ייסגר כעבור 6 חודשים

חופשת לידה:

סגל אקדמי ומנהלי – חשבון ההתחברות ייסגר כעבור שנה

פיטורין:

סגל אקדמי ומנהלי– חשבון ההתחברות ייסגר מיידית

התפטרות:

סגל אקדמי ומנהלי– חשבון ההתחברות ייסגר מיידית

פטירה:

סגל אקדמי ומנהלי– חשבון ההתחברות ייסגר כעבור 3 חודשים

שבתון:

סגל אקדמי – חשבון ההתחברות ייסגר כעבור שנתיים

תום מינוי:

סגל אקדמי – חשבון ההתחברות ייסגר כעבור 9 חודשים

סגל מנהלי – חשבון ההתחברות ייסגר כעבור 3 חודשים

 

טפסים

 

1.טופס שינוי שם משתמש ב- HUJImail
 

2.טופס פתיחת תיבת דוא"ל לסגל האקדמי בעין-כרם

 

3.טופס בקשה לאפשרות שליחת דואל ב-Listserver באוניברסיטה:

הגבלות:

הבקשה לתפוצת הדואר תלויה באישורו של מנהל הרשות למיחשוב

תפוצת הדואר מוגבלת ל-4000 נמענים

גודל Attachment מוגבל ל-1 מגה

רישום:

 1. מילוי טופס

 2. חתימה על מסמך תנאי שימוש

 

4.טופס רכישת ציוד טלפונים ותיקון תקלות בקווים פנימיים דרך מוקד הטלפוניה

הזמנת השירותים נעשית באמצעות טופס הזמנה אותו ניתן לשלוח למספר פקס: 6584075 או לכתובת דוא"ל: telephony@savion.huji.ac.il

 

 

 

מבנה האגף למחשוב, תקשורת ומידע

לדף באנגלית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מדיניות

מפות הגעה

צור קשר

מחלקת שירות לקוחות

טלפון: 972-2-5883450+

מערכת ממוחשבת: https://sysaid.huji.ac.il

דוא״ל: ITHuji@savion.huji.ac.il

הנהלת האגף למחשוב

בניין טיילור
קמפוס אדמונד י. ספרא
ירושלים, ישראל 91904
טלפון: 972-2-6584218+
פקס: 972-2-6586849+

דוא״ל: enavi@savion.huji.ac.il