נתוני אב FM

מרכז קרנות

קבוצת מרכזי קרנות

פריט התחייבות

אחזקת היררכיה תקנית

 

מרכז קרנות

1. יצירת מרכז קרנות.

 

ליצירת מרכז, קרנות הכנס לטרנזקציה, באמצעות הקלדתה )FMSA(, או בעזרת פתיחת התיקיות הבאות:

חשבונאות => ניהול סקטור ציבורי => ניהול קרנות => נתוני אב => אלמנטי הקצאת חשבון  =>  מרכז קרנות  => עיבוד בנפרד => צור  FMSA.

מוצג מסך יצירת מרכז קרנות בתחוםFM  .

יצירת מרכז קרנות בתחום FM

שדה/סטטוס/הסבר

מוצג המסך מרכז הון יצור:

מרכז הון ייצור

טבלה 4

עבור ללשונית היררכיה.

מתקבל המסך הבא:

היררכיה

התייחס לשדות הבאים:

השדות הבאים

עבור ללשונית כתובת.

מתקבל המסך הבא:

מסך 7

8. במידת הצורך, הזן כתובת.

9. עבור ללשונית תקשורת.

מתקבל המסך הבא:

מסך 8

במידת הצורך, הזן נתוני תקשורת.

לשמירה לחץ על הלחצן Ctrl+S או הקלק על הלחצן מסך 9

בשורת ההודעות תתקבל ההודעה הבאה:  מסך 10

 

שינוי מרכז קרנות

לשינוי מרכז קרנות הכנס לטרנזקציה, באמצעות הקלדתה )FMSB(, או בעזרת פתיחת התיקיות הבאות:

חשבונאות <=ניהול סקטור ציבורי <= ניהול קרנות => נתוני אב <= אלמנטי הקצאת חשבון  => מרכז קרנות  => עיבוד בנפרד => שנה  FMSB

מוצג מסך שינוי מרכז קרנות בתחום FM .

מסך 11

התייחס לשדות הבאים:

מסך 12

לחץ על ENER או הקלק על הלחצן מסך 13.

מתקבל המסך הבא:

מסך 14

4. עבור ללשונית לשינוי ע"י לחיצה על כותרת הלשונית.

5. הזן את השינויים הרצויים.

6. לשמירה לחץ על הלחצן Ctrl + S או הקלק על הלחצן מסך 15.

בשורת ההודעות תתקבל ההודעה הבאה: מסך 16.

 

הצגת מרכז קרנות

לשינוי מרכז קרנות הכנס לטרנזקציה, באמצעות הקלדתה )FMSC(, או בעזרת פתיחת התיקיות הבאות:

חשבונאות => ניהול סקטור ציבורי <= ניהול קרנות<=  נתוני אב <= אלמנטי הקצאת חשבון  =>  מרכז קרנות  => עיבוד בנפרד =>  הצג.FMSC

 

מוצג מסך הצגת מרכז קרנות בתחום FM.

מסך 17

התייחס לשדות הבאים:

מסך 18

לחץ Enter או הקלק על הלחצן מסך 19.

מתקבל המסך הבא:

מסך 20

 

עריכת היררכית מרכזי קרנות

לשינוי מרכז קרנות הכנס לטרנזקציה, באמצעות הקלדתה )FMSD(, או בעזרת פתיחת התיקיות הבאות:

חשבונאות => ניהול סקטור ציבורי => ניהול קרנות <= נתוני אב <= אלמנטי הקצאת חשבון  =>  מרכז קרנות  => היררכיה ï ערוך  FMSD

מוצג מסך שינוי ואריינט הירארכיה של מרכזי קרנות.

מסך 21.

התייחס לשדות הבאים:

מסך 23

 

 

לחץ Enter או הקלק על הלחצן  מסך 24

 

מתקבל המסך שינוי ואריינט הירארכיה של מרכזי קרנות, הכולל רשימת וריאנטים:

מסך 24

 

לשינוי/ להצגת רשומת אב מרכז קרנות, לחץ לחיצה כפולה על מספרו.

מתקבל המסך מרכז הון שינוי:

מסך 25

 

  מסך 22

  5. הזן את השינויים הרצויים (ראה פרק שינוי מרכז קרנות, לעיל).

  6. לחזרה הקלק על הלחצן מסך 26

  7. לשמירה לחץ Ctrl + S או הקלק על הלחצן מסך 15
  .

  בשורת ההודעות תתקבל ההודעה הבאה: מסך 27

   

    קבוצת מרכזי קרנות

  יצירת קבוצת מרכזי קרנות

  ניתן ליצור היררכיה של מרכזי קרנות לצורכי דיווח באמצעות מרכזי קרנות, תחת קבוצת מרכזי קרנות ניתן להגדיר מרכזי קרנות וכן קבוצות נוספות.

  מרכזי קרנות יכול להיכלל במספר היררכיות.

  1.  ליצירת קבוצת מרכזי קרנות  הכנס לטרנזקציה, באמצעות הקלדתה (FM_SETS_FICTR1), או בעזרת פתיחת התיקיות הבאות:

  חשבונאות => ניהול סקטור ציבורי <= ניהול קרנות => נתוני אב => אלמנטי הקצאת חשבון  <=  מרכז קרנות  <= קבוצת מרכזי קרנות <= צור  .FM_SETS_FICTR1

  מוצג מסך צור קבוצת מרכזי קרנות:

  מסך 28

  לחץ ENTER. יתקבל:

  מסך 29

   

  באמצעות מסך זה ניתן להקים היררכיה של הזמנות פנימיות וקבוצות הזמנות פנימיות.

  יש להסתכל במקרא הלחצנים לצורך ביצוע פעולות במסך.

  1. הזן נתונים בקבוצת מרכזי הקרנות בהתאם לצורך.
  2. לחץ על מסך 9 לשמירה.

  תתקבל ההודעה הבאה בשורת ההודעות:   מסך 30.

   

  פריט התחייבות

  עריכת פריט התחייבות

  לעריכת פריט התחייבות הכנס לטרנזקציה, באמצעות הקלדתה )FMCIA(, או בעזרת פתיחת התיקיות הבאות:

  חשבונאות => ניהול סקטור ציבורי => ניהול קרנות <= נתוני אב => אלמנטי הקצאת חשבון  <=  פריט התחייבות  => עיבוד בנפרד  FMCIA

  מוצג מסך עריכת פריט התחייבות:

   

  מסך 31

  התייחס לשדות הבאים:

  מסך 32

  המערכת מאפשרת לגשת ממסך זה לאפשרויות אחזקה שונות, כמפורט בהמשך.

  יצירת פריט התחייבות חדש
  באפשרותך לבסס את יצירת פריט התחייבות, על פריט קיים. כדי ליצור על בסיס תבנית קיימת, הקלק על הלחצן מסך 33, ובחר את התבנית הרצויה. כמו כן ניתן לבצע ממסך זה: צפייה בפריט התחייבות מסך 34 ומחיקה מסך 35.

  ממסך עריכת פריט התחייבות, הזן או בחר את החשבון  הקלק על הלחצן מסך 36.

  מתקבל המסך הבא:

  מסך 37

  התייחס לשדות הבאים:

  מסך 38

   

  1. עבור ללשונית היררכיה חלופית

  מתקבל המסך הבא:

  מסך 39

  התייחס לשדות הבאים:

  מסך 40

   

  1. לשמירה הקש Ctrl + S או לחץ על הלחצן מסך 9
  .

  בשורת ההודעות תתקבל ההודעה הבאה: מסך 41.

   

  שינוי פריט התחייבות

  1. ממסך עריכת פריט התחייבות, הקלק על הלחצן מסך 42
   .
  2. בצע את השינויים הרצויים בפריט. ראה פירוט סעיף קודם.

   

   

  הצגת מסמכי השינוי לפריט התחייבות

  1. ממסך הצגת פריט התחייבות, לחץ על הלחצן מסך 43

  מתקבל המסך הבא:

  מסך 44

  המסך מציג את השינויים שבוצעו לפריט.

  3.         לחזרה למסך קודם לחץ על מסך 45.

  מחיקת פריט התחייבות

  1. ממסך עריכת פריט התחייבות, הקלק על הלחצן מסך 46
   .

           מתקבלת הודעת וידוא מחיקה:מסך 47


   

        2. למחיקת הפריט, לחץ Enter או הקלק על הלחצן מסך 48
  .

  בשורת ההודעות תתקבל ההודעה הבאה: מסך 49

   

   

   הצגת פריט התחייבות

  להצגת פריט התחייבות הכנס לטרנזקציה, באמצעות הקלדתה (FMCIC), או בעזרת פתיחת התיקיות הבאות: חשבונאות - ניהול סקטור ציבורי - ניהול קרנות - נתוני אב - אלמנטי הקצאת חשבון  -  פריט התחייבות  - הצג FMCIC


  מוצג מסך הצג פריט התחייבות:

  הצג פרטי התחייבות

   

  שדה סטאטוס הסבר
  פריט התחייבות חובה הזן מספר פריט התחייבות

  לחץ על כותרת הלשונית הרצויה להצגה.

   

   

  עיבוד מאסיבי של פריטי התחייבות

  לעיבוד מאסיבי של פריטי התחייבות הכנס לטרנזקציה, באמצעות הקלדתה (FMCIC), או בעזרת פתיחת התיקיות הבאות: חשבונאות ï ניהול סקטור ציבורי ï ניהול קרנות ï נתוני אב ï אלמנטי הקצאת חשבון  ï  פריט התחייבות  ï עיבוד מסיבי FMSL


  מוצג מסך עיבוד המוני של פריט התחייבות:

   

   

  עיבוד המוני

   

  הזן שנת כספים ולחץ שעון F8.

  יתקבל:

  בחירת התחייבות

   

  במסך זה אפשרויות שונות לשליפה הרשימה. ניתן לשלוף נתונים לפי: פריט ההתחייבות, קבוצה של פריטי התחייבות. בנוסף ניתן לשלוף לפי מאפיינים נוספים ברשומת האב של פריט ההתחייבות כגון: בר ושאינו בר רישום, קטגוריית פריט התחייבות, תנועה פיננסית ועוד.

  לשליפת הרשימה לחץ שעון קטן:

  עיבוד המוני 1000

   

  לחץ F5  לבחירת כל הרשימה.

  לעדכון מאסיבי השתמש בלחצנים   עיבוד מרובה

  עדכן את הנדרש ושמור.

   

   

  אחזקת היררכיה תקנית

   שינוי היררכיה תקנית

  לשינוי היררכיה תקנית הכנס לטרנזקציה, באמצעות הקלדתה (FMCID), או בעזרת פתיחת התיקיות הבאות:

  חשבונאות ï ניהול סקטור ציבורי ï ניהול קרנות ï נתוני אב ï אלמנטי הקצאת חשבון  ï  פריט התחייבות ï היררכיה ï שנה היררכיה תקנית FMCID

  מוצג מסך הצגת הירארכית פריט התחייבות:

  שינוי הירארכיה

   

  התייחס לשדות הבאים:

  שדה סטאטוס הסבר
  אובייקט גישה חובה הזן מספר פריט התחייבות – במידה ולא יוזן פריט התחייבות כלשהו אזי תוצג ההיררכיה כולה.

   

   

  מתקבל המסך הצגת הירארכית פריט התחייבות:

  הירארכיה 1000

  להלן הפעולות המתאפשרות ממסך זה:

   

  שדה הסבר
  חצים למטה הרחבת הירארכיה
  חצים למעלה צמצום הירארכיה
    הרחבת תת-היררכיה (לאחר סימון השורה).
  פח מחיקת פריט התחייבות (לאחר סימון השורה).
  דף

  פריט התחייבות לרמה ספציפית (לאחר סימון השורה)

  צור צומת

  הזן מספר פריט התחייבות ליצירה.

  לחץ Enter או הקלק על יצירה  והמשך כמפורט בפרק יצירת פריט התחייבות חדש לעיל.

  שינוי פריט התחייבות לחץ לחיצה כפולה על השורה  והמשך כמפורט בפרק שינוי פריט התחייבות לעיל.

   

   

  לשמירת השינויים בהיררכיה, הקש Ctrl + S או לחץ על הלחצן כפתור שמירה

   

   

   

  אחזקת היררכיה חלופית

  לשינוי היררכיה חלופית הכנס לטרנזקציה, באמצעות הקלדתה (FMCIH), או בעזרת פתיחת התיקיות הבאות:

  חשבונאות - ניהול סקטור ציבורי - ניהול קרנות - נתוני אב - אלמנטי הקצאת חשבון  -  פריט התחייבות - היררכיה - שנה היררכיה חלופית FMCIH

  מוצג מסך שינוי הירארכית פריט התחייבות חלופי:

   

  שינוי הירארכית

   

   

  התייחס לשדות הבאים:

   

  שדה סטאטוס הסבר
  וריאנט חובה הזן וריאנט 001

   

   

  לחץ Enter או הקלק על הלחצן וי ירוק:

  מתקבל המסך הבא:

  הירארכית פריט

  להלן הפעולות המתאפשרות ממסך זה:

   

  שדה הסבר
  חצים למטה הרחבת הירארכיה
  חצים למעלה צמצום הירארכיה
    הרחבת תת-היררכיה (לאחר סימון השורה).
  שינוי פריט התחייבות

  לחץ לחיצה כפולה על השורה  והמשך כמפורט בפרק שינוי פריט התחייבות לעיל.

  לשמירת השינויים בהיררכיה, הקש Ctrl + S או לחץ על הלחצן כפתור שמירה

   

   הצגת היררכיה

  להצגת היררכיה הכנס לטרנזקציה, באמצעות הקלדתה (FMCIE), או בעזרת פתיחת התיקיות הבאות:

  חשבונאות - ניהול סקטור ציבורי - ניהול קרנות - נתוני אב - אלמנטי הקצאת חשבון  -  פריט התחייבות - היררכיה - הצג היררכיה FMCIE


  מוצג מסך הצגת היררכית פריט התחייבות:

  פריט התחייבות

   

  התייחס לשדות הבאים:

   

  שדה סטאטוס הסבר
  אובייקט גישה רשות הזן מספר פריט התחייבות – במידה ולא יוזן פריט התחייבות כלשהו אזי תוצג ההיררכיה כולה.
  וריאנט חובה הזן 000 - היררכיה תקנית

  לחץ  Ctrl + S או הקלק על הלחצן כפתור שמירה

  מתקבל המסך הבא:

  אזור 1000

   

  להלן הפעולות המתאפשרות ממסך זה:

   

  שדה הסבר
  חצים למטה הרחבת הירארכיה
  חצים למעלה צמצום הירארכיה
    הרחבת תת-היררכיה (לאחר סימון השורה).
  שינוי פריט התחייבות

  לחץ לחיצה כפולה על השורה  והמשך כמפורט בפרק שינוי פריט התחייבות לעיל.

   

   

  לשמירת השינויים בהיררכיה, הקש Ctrl + S או לחץ על הלחצן כפתור שמירה

   

   

  קובץ PDF להורדה

  נתוני אב FM