בדיקת כתובת DNS

3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

הערה: התמונות מותאמות למערכת הפעלה Windows 11

מדריך זה נועד בשביל תקלת התחברות לרשתות הWIFI של האוניברסיטה

לחצו על האייקון של Windows ואז על Settings

DNS

לחצו על Network and Internet

DNS

לחצו על Advanced Network settings

DNS

לחצו על More network adapter options

DNS

מצאו את כרטיס הרשת של הWIFI, לחצו עליו מקש ימני ואז לחצו על Properties

DNS

מצאו ברשימה את ההגדרה שנקראת Internet protocol version 4 (TCP/Ipv4), תסמנו את ההגדרה ואז לחצו על Properties

DNS

במידה ואתם רואים כתובת עם מספרים באזור של הDNS, סמנו את האפשרות הראשונה של Obtain DNS server address automatically ולאחר מכן לחצו על OK

DNS

לאחר מכן תוכלו להתחבר בצורה תקינה לרשת הWIFI של האוניברסיטה