3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

תפריט

שירותים נתמכים


הרשת האלחוטית מזדהה באוניברסיטה כשתי רשתות נפרדות ( HUJI-guest / eduroam ובמעונות הר הצופים HUJI-dorm) המאפשרות רמות שירותים שונות:

 

  אורחים/מעונות
HUJI-guest/HUJI-dorm
סגל וסטודנטים
 Eduroam
גלישה באינטרנט
מאגרי מידע וכתבי עת אלקטרונים  
שירותי אימייל  
SSH
שרותים נוספים*  

 

*שרותים נוספים כגון: גישה מרחוק , Telnet, FTP ועוד