3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

תפריט

מדריכים ועזרים

רשת HUJI-guest/HUJI-dorm (רשת אורחים ומעונות)

HUJI-guest- רשת פתוחה המיועדת לאורחים

במעונות קיימת רשת אורחים זהה הנקראת HUJI-dorm. למידע נוסף

רשת Eduroam 

רשת המאפשרת גישה מלאה למאגרי מידע לתלמידי וסגל האוניברסיטה באמצעות חשבון RA האוניברסיטאי (username%ra) בפורמט username@huji.ac.il (הוראות לפתיחת חשבון RA)

Android

Windows

Linux

Mac OS 10.5 ומעלה

 

בדיקת כתובת DNS