3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

תפריט

תקשורת קווית

תקשורת לאינטרנט מהקמפוס ומהמעונות תלויה באופן הקישור :

חיבור קווי (כבל תקשורת המחובר מצד אחד למחשב ומצד שני ולנקודת תקשורת בקיר)  או רשת האלחוטית(Wi-Fi)

 חיבור קווי 

מחשבי הסגל במשרדים ובחדרי ישיבות מחוברים בחיבור קווי לרשת.
עמדות מחשב ציבוריות - במרכזי המחשבים, מעבדות המחשב ובמסדרונות האוניברסיטה - מחוברות בחיבור קווי.
בנוסף, קיימות נקודות תקשורת ציבוריות בחלק מחדרי המעונות ובקמפוסים שניתן להתחבר אליהם עם כבל תקשורת, קוד וסיסמה. 

התחברות מהמשרד

לצורך חיבור המחשב במשרד בקמפוס לרשת התקשורת וקבלת שרותי אינטרנט יש :

  1. לוודא כי בחדר קיימת נקודת תקשורת פעילה: על מנת לוודא כי נקודת התקשורת פעילה יש לפנות למתאם המחשוב של היחידה שיבדוק את הנקודה מול הצוות תקשורת. במידה ויש צורך בהתקנה של נקודת תקשורת חדשה מתאם המחשוב ביחידה יבדוק את האפשרות הפיסית והתקציבית ויפעל לתיאום בין הגורמים השותפים להתקנת הנקודה. מתאם המחשוב יזמין נקודת תקשורת באמצעות מילוי טופס ושליחתו לצוות התקשורת.

  2. להתאים את המחשב לעבודה עם עמדת תקשורת זו: הגישה לרשת באמצעות נקודות התקשורת במשרדים מוגבלת למחשב המורשה והרשום ברשות למחשוב. כדי להתאים את המחשב לעבודה ברשת התקשורת יש לפנות למתאם המחשוב שעליו למלא טופס באתר להגדרת מחשב חדש או להעברת מחשב קיים מחדר לחדר (כולל העברת מחשב מנקדת תקשורת אחת לאחרת). במידה ומתאם המחשוב לא זמין אפשר להיעזר בצוות התקשורת.

התאמת המחשב לרשת תעשה רק לאחר שהמחשב (תקין ובעל מערכת הפעלה מותקנת) מחובר ע"י כבל תקשורת לנקודת התקשורת בקיר.

 

נקודות אינטרנט ציבוריות ונקודות תקשורת קווית במעונות הסטודנטים

ברחבי האוניברסיטה פזורים נקודות תקשורת שניתן להתחבר אליהם עם מחשב נייד וכבל תקשורת.

על מנת להתחבר לאינטרנט מנקודות אלו יש ליצור חשבון RA. 

לאחר יצירת חשבון RA יש לעקוב אחר המדריך המתאים למערכת ההפעלה שלך