הר הצופים

בקמפוס הר הצופים קיימות מעל 750 עמדות מחשב לשירות הסטודנטים. עיקר התחנות מרוכזות בשני מרכזי מחשבים.המרכז הראשון ע"ש ברל גינגס, נחנך בשנת 2000 וכולל כ - 230 מחשבים. המרכז השני ע"ש אגנס גינגס נחנך ביוני 2005 והוא כולל כ - 200 מחשבים. במרכזי במחשבים אנו מציעים כיתות הוראה עם מערכות לימוד מתקדמות, שירותי הדפסה  מגוונים, אמצעי מולטימדיה וכן שירותי הדרכה וייעוץ לאורך כל שעות הפעילות. הדגש העיקרי בהפעלת מרכזי המחשבים מבוסס על שימוש במערכות-מידע כחלק ממערך שליטה ובקרה המאפשר ניהול אפקטיבי של משאבי המחשוב ויכולת לאבחן ולטפל באופן מיידי בתקלות, ולהציע שירות איכותי ויעיל לצד חומרה מתקדמת.

 

מרכזי המחשבים בהר הצופים

 

שימוש במחשבים

 

פריסת עמדות מחשבים בקמפוס הר הצופים

שם

מקום

מספר עמדות

גורם מטפל

 חוות המחשביםבכניסה מתחת אקדמון ספרים234צוות החווה, הרשות למחשוב.
גוש 7 , הפקולטה למדעי החברה200
 הפקולטה למדעי 
החברה
גוש 111צוות החווה, הרשות למחשוב.
כיתה 210112
גוש 213
גוש 720
 מנהל עסקיםכיתה 310526מנהל עסקים
 מעבדת חינוךחדרים 258 A,B,C
ליד תחנת הרדיו
54צוות החווה, הרשות למחשוב.
 הפקולטה למדעי 
הרוח
גוש 116צוות החווה, הרשות למחשוב.
מעבדות הלשון  - כיתה 2328 - גוש 320מעבדות הלשון, הרשות למחשוב.
 הפקולטה למשפטיםכיתה בקומת הספרייה21משפטים
בתוך הספרייה36
עבודה סוציאליתחדר 258 D
ליד תחנת הרדיו
20צוות החווה, הרשות למחשוב.
ביה"ס לתלמידי חו"ל
בניין רוטברג
חדרים 105,106,10831 ביה"ס לתלמידי חו"ל
ספרייה5
כיתה 30120
מכינהבניין בובר-רוסו 
כיתה 403
21לתלמידי מכינה בלבד
ספרייה מרכזית 45 עמדות ציבוריות הספרייה המרכזית
 60 תחנות קטלוג
    
ספריית חינוך 20 עמדות ציבוריות הרשות למחשוב.
 16 תחנות קטלוג
 ארכאולוגיה ליד רחבת פרנק סינטרה10 הרשות למחשוב.

 

 

כיתות מחשבים בחוות המחשבים, מעבדות לשון ומעבדות חינוך

כיתה

מספר מחשבים

מיקום

מרכזי המחשבים

כיתה 134חווה מרכזית
כיתה 220חווה מרכזית
כיתה 321חווה מרכזית
כיתה 417חווה מרכזית
כיתה 514חווה מרכזית
כיתה 631חווה מרכזית
גלריה21חווה מרכזית
כיתה 836חווה חברה
כיתה 950חווה חברה

מעבדות חינוך

כיתה א21מעבדת חינוך- חדר 258
כיתה ב13מעבדת חינוך- חדר 258
כיתה ג11מעבדת חינוך- חדר 258

עבודה סוציאלית

20מעבדת חינוך- חדר 258

מעבדות לשון

מעבדה א' -שמע23מעבדות לשון - גוש 3 רוח
מעבדה ב' - כיתה חכמה25מעבדות לשון - גוש 3 רוח
מעבדה ג' -שמע23מעבדות לשון - גוש 3 רוח