3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

הר הצופים

בקמפוס הר הצופים קיימות מעל 750 עמדות מחשב לשירות הסטודנטים. עיקר התחנות מרוכזות בשני מרכזי מחשבים.המרכז הראשון ע"ש ברל גינגס, נחנך בשנת 2000 וכולל כ - 230 מחשבים. המרכז השני ע"ש אגנס גינגס נחנך ביוני 2005 והוא כולל כ - 200 מחשבים. במרכזי במחשבים אנו מציעים כיתות הוראה עם מערכות לימוד מתקדמות, שירותי הדפסה  מגוונים, אמצעי מולטימדיה וכן שירותי הדרכה וייעוץ לאורך כל שעות הפעילות. הדגש העיקרי בהפעלת מרכזי המחשבים מבוסס על שימוש במערכות-מידע כחלק ממערך שליטה ובקרה המאפשר ניהול אפקטיבי של משאבי המחשוב ויכולת לאבחן ולטפל באופן מיידי בתקלות, ולהציע שירות איכותי ויעיל לצד חומרה מתקדמת.

 

מרכזי המחשבים בהר הצופים

 

שימוש במחשבים

 

פריסת עמדות מחשבים בקמפוס הר הצופים

שם

מקום

מספר עמדות

גורם מטפל

 חוות המחשבים בכניסה מתחת אקדמון ספרים 234 צוות החווה, האגף למחשוב.
גוש 7 , הפקולטה למדעי החברה 200
 הפקולטה למדעי 
החברה
גוש 1 10 צוות החווה, האגף למחשוב.
גוש 2 4
גוש 7
 
4
 הפקולטה למדעי 
הרוח
גוש 1 16 צוות החווה, האגף למחשוב.
מעבדות הלשון  - כיתה 2328 - גוש 3 20 מעבדות הלשון, האגף למחשוב.
 הפקולטה למשפטים כיתה בקומת הספרייה 25 משפטים
בתוך הספרייה 36
ביה"ס לתלמידי חו"ל
בניין רוטברג
חדרים 105,106,108 31  ביה"ס לתלמידי חו"ל
ספרייה 5
כיתה 301 20
מכינה בניין בובר-רוסו 
כיתה 403
21 לתלמידי מכינה בלבד
ספרייה מרכזית  45 עמדות ציבוריות  הספרייה המרכזית
 60 תחנות קטלוג
       
ספריית חינוך  20 עמדות ציבוריות  האגף למחשוב.
 16 תחנות קטלוג
 ארכאולוגיה  ליד רחבת פרנק סינטרה 10  האגף למחשוב.

 

 

כיתות מחשבים בחוות המחשבים, מעבדות לשון ומעבדות חינוך

כיתה

מספר מחשבים

מיקום

מרכזי המחשבים

כיתה 1 34 חווה מרכזית
כיתה 2 20 חווה מרכזית
כיתה 3 21 חווה מרכזית
כיתה 4 30 חווה מרכזית
כיתה 6 31 חווה מרכזית
גלריה 21 חווה מרכזית
כיתה 8 36 חווה חברה
כיתה 9 50 חווה חברה

מעבדות לשון

מעבדה א' -שמע 23 מעבדות לשון - גוש 3 רוח
מעבדה ב' - כיתה חכמה 26 מעבדות לשון - גוש 3 רוח
מעבדה ג' -שמע 23 מעבדות לשון - גוש 3 רוח

 

 

חלוקת מדפסות לפי אזורי עבודה

לאן לשלוח

מיקום

מדפסות

סוג

דופלקס

farmprinters חווה מרכזית - רק חדר הדפסה מהירה. 2 שחור-לבן כן
Color Printers חווה מרכזית -שטח פתוח
חווה חברה - חדר מדפסות
2 צבע כן
farmprinters חווה מרכזית - שטח פתוח 6 שחור-לבן כן
farmprinters חווה מרכזית -כיתה 1 1 שחור-לבן כן
farmprinters חווה מרכזית -כיתה 6 1 שחור-לבן כן
farmprinters חווה מרכזית -גלריה 1 שחור-לבן כן
Farm7Printers חווה חברה
חדר מדפסות
6 שחור-לבן כן
Farm7Printers חווה חברה
כיתה 9
1 שחור-לבן כן
Hevra מדעי החברה גושים: 1,7 2 שחור-לבן כן
Ruach מדעי הרוח גושים: 1,3 2 שחור-לבן כן
Education ספריית חינוך 1 שחור-לבן כן
Education מעבדות חינוך 2 שחור-לבן כן
Libraries ספריית ארכיאולוגיה 1 שחור-לבן כן
meonot מעונות (רזניק, אידלסון, כפר הסטודנטים) 3 שחור-לבן כן
Libraries ספריית משפטים 2 שחור-לבן כן