3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

ba248eb171e84632fcab82cfc3ce195f

דוא"ל לסגל מנהלי (Savion)

מידע כללי

Savion הוא שרת דואר אלקטרוני המיועד לסגל המנהלי של האוניברסיטה העברית ומותאם לצרכיו.
נוסף לדואר מוצעים שירותים נוספים כגון: לוח שנה, גישה לספר הטלפונים האוניברסיטאי וגישה למאגר טפסים והוראות הנהלה.  Savion נגיש ב Internet גם באמצעות דפדפן.

סביון  בענן: במסגרת התחדשות והסכם 365 עם Microsoft, פרויקט מעבר  חשבונות הסביון לענן מתקדם במלוא הקצב.
מקוים שבחודשיים הקרובים נוכל לסיימו.  למידע נוסף ולמדריכים עבור מי שכבר עבר לענן ראו
כאן