הוראות התקנה SnapGene 6 Windows

3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

 

הערות:

Supported Systems: Windows 7 and above

License: Valid until January 16, 2023

שלב 1

חלצו את קובץ הרישיון שקיבלתם מהמיקרו-חנות ולחצו פעמיים על snapgene_6.0.0_win.exe

שלב 2

בחרו את יעד ההתקנה ולחצו על Next

שלב 3

לחצו על I agree

I agree to license agreement

שלב 4

בחרו בcomponents

לחצו על Next

Choose products to install

שלב 5

לחצו על Install

Choose start menu folder

שלב 6

סמנו את Run SnapGene ולחצו על Finish

Complete SnapGene installation

שלב 7

לחצו על Agree

Agree to enduser license agreement

שלב 8

השלימו את המידע הרצוי:

Name:

Email Address:

Group Name:The Hebrew University of Jerusalem Division for Computation Communication and Information 

Registration Code: נשלח על ידי המיקרו-חנות 

Enter Registration Information