ניקוי קובצי עוגיות

3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

ניקוי קובצי עוגיות

 

דפדפן כרום

1. יש ללחוץ על הכפתור של שלושת הנקודות

ניקוי עוגיות 1

 

 

2. יש לבחור את ההגדרות

ניקוי עוגיות 2

 

3. יש לבחור פרטיות ואבטחה וללחוץ על ניקוי נתוני גלישה

ניקוי עוגיות 3

 

 

4. יש לבחור בטווח זמן משחר ההיסטוריה, לסמן את קובצי העוגיות וללחוץ על ניקוי נתונים

ניקוי עוגיות 4

 

 

דפדפן אדג'

1. יש ללחוץ על הכפתור של שלושת הנקודות ולבחור הגדרות

ניקוי עוגיות 5

 

 

2. לבחור פרטיות, חיפוש ושירותים וללחוץ על בחר מה לנקות

ניקוי עוגיות 6

 

 

3. בטווח זמן לשים כל הזמן, לסמן את קובצי העוגיות וללחוץ על נקה עכשיו

ניקוי עוגיות 7

 

דפדפן FireFox

1. יש ללחוץ על הכפתור של שלושת הקווים ולבחור הגדרות

ניקוי עוגיות 8

 

 

2. יש לבחור פרטיות ואבטחה וללחוץ ניקוי נתונים

ניקוי עוגיות 9

 

 

3. יש לסמן את קובצי העוגיות וללחוץ על ניקוי

ניקוי עוגיות 10

 

* לשים לב שלאחר הניקוי קובצי עוגיות, צריך לפתוח את האתר מחדש על מנת שהשינוי ישפיע