3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

ספריות

Samba VPN

שימו לב:
ה VPN חיוני כעת רק לעבודה מהבית על מחשבי המנהל ומחשבים הציבוריים וגישה לטקסט מלא ב Google Scholar 
לצורך גישה למאגרי מידע ומאמרים אין צורך בסמבה, השתמשו בקישור החדש של 
OpenAthens