Aruba

3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

יש לנו מערך תקשורת במעונות עין כרם משני ספקים.

בבניינים 1,2,700   בעין כרם יש שקעים, מחוברים לציוד תקשורת אוניברסיטאי, בטיפול טכנאי התקשורת בקמפוס.
 

רשת אלחוטית פרטית- ARUBA

החל מסמסטר זה הרחבנו את שירותי הרשת האלחוטית במעונות הסטודנטים בפתרון רשת אלחוטית מנוהלת על ידי חברת מטריקס.

בנוסף לבנייני שטרן 61,63 וגוואטמלה 7,9,11, פרסנו רשת זו בבנייני 1,2,3,4,12,13,14,15,16,39,40,41,42,43,44 (בניין 12 טרם אוכלס) של מעונות ברונפמן בהר הצופים, וכן בנייני 300,400,500,600 של מעונות בוסטון בעין כרם. אליהם יצטרף בקרוב מאוד בניין רזניק 15 בהר הצופים ובניינים אחרים המשך.

שם הרשת לכל המעונות בהן פרוסה רשת מנוהל מטריקס: 

huji-meonot

כל חיבור של מכשיר לרשת מוגבל כעת ל 50 מגה ביט על מנת לאפשר חלוקה של משאבים ברשת שיתופית.

 

קריאות לחברת מטריקס יועברו רק לאחר טיפול במרכז התמיכה ו/או עי רכזי המעונות ומילוי טופס ממוחשב.
מטריקס, אשר מנהלים את הרשת בענן יבדקו את הסיבה ויענו לרכז על טיפול בתקלה. במקרה הצורך, יפנו מטריקס לאותו סטודנט לאבחון מהות התקלה.