HUJI-guest/dorm - Mac


 

 

 

הערות:

1. אם הכרטיס האלחוטי המותקן במחשבכם מנוהל על ידי תוכנת יצרן מסוימת (ולא על ידי חלונות), יש להיעזר בהוראות היצרן ולבחור את הרשת: Huji-guest
2. השירותים הניתנים לאורחים מוגבלים לגלישה איטית יחסית ואינם מאפשרים גישה למאגרי מידע אקדמיים ולאתרים סגורים אחרים

 

שלב 1

  • בחרו את האייקון של AirPort מהפינה הימנית העליונה של המסך
  • בחרו Turn AirPort On
  • אם האייקון אינו מופיע, עברו לשלב 2

 

airport1

 

שלב 2 (במידה והאייקון לא הופיע)

  • בחרו את האייקון של AirPort מהפינה הימנית העליונה של המסך
  • בחרו את הרשת: Huji-guest
  • אם המחשב היה מחובר לרשת אלחוטית אחרת באוניברסיטה, בחרו ב- Turn AirPort Off, סגרו את הדפדפן, המתינו מספר דקות והפעילו מחדש את ה-AirPort

airport2