3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

תפריט

--

HUJI-guest/dorm - Windows 8


 

 

 

הערות:

1. אם הכרטיס האלחוטי המותקן במחשבכם מנוהל על ידי תוכנת יצרן מסוימת (ולא על ידי Windows), יש להיעזר בהוראות היצרן ולבחור את הרשת: Huji-guest
2. השירותים הניתנים לאורחים מוגבלים לגלישה איטית יחסית ואינם מאפשרים גישה למאגרי מידע אקדמיים ולאתרים סגורים אחרים

 

שלב 1

  • פתחו את חלונית המרשתת על ידי לחיצה על הלשונית עם ציור הצג והכבל (בתמונה)

 

 

step1

 

 שלב 2

  • ודאו ש- Airplane Mode / מצב טיסה הינו כבוי
  • העבירו את מתג Wi-Fi למצב On על ידי לחיצה

 

step2

 

שלב 3

  • בחרו את הרשת Huji-guest

 

step3

 

שלב 4

  • סמנו Connect automatically
  • לחצו Connect

 

 step4
 

 שלב 5

  • המחשב יתחבר לאינטרנט

 

step5

 

שלב 6

  • עתה הרשת במצב: Connected

 

step6