3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

תפריט

--

HUJI-netX - Windows 7

הערות: 

 1. חשבון להתחברות- ההזדהות נעשית באמצעות חיבור לחשבון RA.
 2. אם אין ברשותכם חשבון כזה, ניתן להירשם באתר: http://rap.huji.ac.i, ניתן לגשת אליו מהרשת האלחוטית HUJI-guest

 

קביעת התצורה של רשת אלחוטית

 

שלב 1

 • לחצו על תפריט ההתחלה.                 
 • לחצו על לוח הבקרה.

netxwin7.1

 

שלב 2 

 • לחצו על צפייה במצב ובמשימות הרשת.

 • בצד השמאלי של החלון לחצו על ניהול רשתות אלחוטיות.

netxwin7.2

 

שלב 3

 • לחצו על הוסף. 

netxwin7.3

 

שלב 4

 • לחצו על יצירת פרופיל רשת באופן ידני. 

netxwin7.4

 

שלב 5

 •  הקלידו את שם הרשת: HUJI-netX.

 • בחרו WPA2-Enterprise תחת הלשונית סוג האבטחה.

 • בחרו AES תחת הלשונית סוג ההצפנה.
 • הסירו את הסימון התחל חיבור זה באופן אוטומטי.
 • לחצו הבא.

 

netxwin7.5

 

שלב 6

לחצו על שינוי הגדרות חיבור.

netxwin7.6

 

שלב 7

 • לחצו על הלשונית: בטיחות.
 • לחצו על הגדרות.

 

netxwin7.7

 

שלב 8

 • סמנו את החיבור לשירותים אלה:
 • הקלידו את הכתובת: control.huji.ac.il
 • גללו את הרשימה עד לרשויות אישורים מהימנות.
 • סמנו: AddTrust External CA Root 
 • לחצו על תצורה.

netxwin7.8

 

שלב 9

 • הסירו את סימן ה"וי" מתיבת הסימון: Automatically use my Windows logon name...  
 • לחצו ok בחלון זה ובזה שאחריו.

netxwin7.9

 

שלב 10

 • לחצו על כפתור הסגירה.                        

netxwin7.10

 

שלב 11

 • לחצו על: Additional information is needed to connect HUJI-netX

netxwin7.11

 

שלב 12

 • הקלידו את שם המשתמש לפי התבנית: username%ra
 • הקלידו את הסיסמה. הערה: סיסמת מחולל ססמאות אינה ניתנת לשימוש כאן.
 • לחצו ok

netxwin7.12

 

התחברות

שלב 13

 • לחצו על תפריט ההתחלה.
 • לחצו על לוח הבקרה.

 

netxwin7.13

 

שלב 14

 • לחצו על Connect to a Network

 

netxwin7.14

 

שלב 15

 • בחרו ברשת: HUJI-netX
 • לחצו על connect

 

netxwin7.15

 

שלב 16

 • אם נדרש, לחצו על: Additional information is needed to connect HUJI-netX.

netxwin7.16

 

שלב 17

 • הקלידו את שם המשתמש לפי התבנית: username%ra
 • הקלידו את הסיסמה. הערה: סיסמת OTP אינה ניתנת לשימוש כאן.
 • לחצו ok

netxwin7.17

 

התנתקות

שלב 18

 • לחצו על תפריט ההתחלה.
 • לחצו על לוח הבקרה.

 

netxwin7.18

 

שלב 19

 • לחצו על: Connect to a Network 

 

netxwin7.19

 

שלב 20

 • בחרו ברשת HUJI-netX
 • לחצו על התנתק.

 

netxwin7.20