3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

תפריט

--

התחברות לשירות סמבה במערכת הפעלה Linux

 

 

הערות :

 • השימוש ב- VPN דורש חשבון התחברות אוניברסיטאי ( user %ra ). אם טרם נרשמתם, גשו לאתר ההרשמה: http://rap.huji.ac.il

 

שלב 1

 

 

  שלב 2

 • Username - יש להקליד את שם המשתמש של חשבון ההתחברות האוניברסיטאי: user%ra
 • Password - יש להקליד את סיסמת ה- ra , או סיסמת OTP 
 • יש ללחוץ Login 
 

 

 

 

 

 שלב 3

יש לבחור את סוג מערכת ההפעלה. לחץ לחצן ימני על Linux
 
 
 
 

 

 

 

 שלב 4

 • כעת עליך לשמור את קובץ התקנת התוכנה על המחשב
 • יש ללחוץ על Save Link as
 

 

 

 

 שלב 5

 • יש לבחור באיזה מיקום על המחשב ברצונך שהקובץ ישמר
 • לאחר בחירת המיקום לחץ על Save
 

 

 

 

 שלב 6

יש להפעיל את הטרמינל ולהקליד את סדרת הפקודות הבאה:

 • cd ~/Desktop (במידה ושמרת את הקובץ במיקום אחר הקלד את המיקום בו שמור הקובץ).
 • chmod +x vpnsetup.sh
 • sudo ./vpnsetup.sh
 

 

 

 

 שלב 7

 • יש להקליד את סיסמת מנהל המחשב.
  לבסוף תתקבל הודעה שההתקנה הסתיימה.
 • על מנת להפעיל את התוכנה יש להקליד את הפקודה הבאה:
  /opt/cisco/anyconnect/bin/vpnui
 

 

 

 

 שלב 8

 • יש להקליד בשדה Connect to את הכתובה הבאה: samba.huji.ac.il
 • Username - יש להקליד את שם המשתמש של חשבון ההתחברות האוניברסיטאי: user%ra
 • Password - יש להקליד את סיסמת ה- ra , או סיסמת OTP 
 • יש ללחוץ על Connect