GraphPad Prism 8 for Mac OS

3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

 

שלב 1

יש לפתוח את קובץ ההתקנה שהורדתם מהקישור שנשלח ע"י המיקרוחנות:

prism 1

 

שלב 2

יש לגרור את הקובץ 8 Prism אל תוך תיקיית האפליקציות:

P2

 

יש להיכנס אל תיקיית האפליקציות ע"י לחיצה כפולה על קיצור הדרך לתיקייה:

P3

 

יש לפתוח את Prism 8:

P4

 

יש לאשר למחשב להפעיל את התוכנה:

P5

 

שלב 3

הכניסו את קוד הרישיון אותו קיבלתם מהמיקרוחנות ואחר מכן לחצו על Continue:

P6

 

בשלב זה ייפתח חלון בדפדפן. יש למלא את הפרטים, ובסוף העמוד ללחוץ על Submit:

 

תחילת רישום

 

עם סיום ההרשמה ישלח קוד הפעלה לכתובת הדואר האלקטרוני איתה נרשמתם. העתיקו אותו:

המשך התקנה

 

שלב 4

חזרו אל Prism ולחצו על Continue:

P7

 

שלב 5

  • לחצו על Paste בכדי להעתיק את קוד האקטיבציה לשדה הקוד

  •  

    סמנו את הוי בתחתית החלון ולחצו על Continue:

P8

P9

 

שלב 6

יש להקיש את סיסמת המנהל של המחשב בחלון שנפתח:

P10

 

יש ללחוץ על Start using Prism:

P11