3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

הודעות האגף

חופשה חגים תשף

ספטמבר 13, 2020

עובדי האוניברסיטה מוהאגף  יצאו לחופשה בחגים תש"ף - לרבות  בראש השנה ( יום א  20.9 ) ,  יום כיפור ( ימים א' -ב 27-28/9)., ובחול המועד סוכות (ראשון עד חמישי 4.10-8.10 )

חוות המחשבים תהיינה סגורות במהלך החופשה.
מעקב וטיפול בשירותים הקריטיים, יתבצע גם במהלך החופשה.

לכל החדשות

שדרוג תשתיות תקשורת וטלפוניה

אוקטובר 3, 2019

אנו שמחים לבשר על חתימת הסכם לשדרוג רשת התקשורת ומרכזיית הטלפונים האוניברסיטאית לתשתית חדשה ומודרנית. מתגי התקשורת החדשים ומרכזיית הטלפוניה המשוכללת  שתתבסס עליה יתמכו בשירותים מתקדמים, בקצב תקשורת גבוה (1Gbs), ויספקו רשת יציבה ואמינה לאורך שנים.
במסגרת הפרויקט יוחלפו כל מתגי התקשורת. עקב מורכבות הפרויקט, הפריסה תעשה לפי קמפוסים, וצפויה להסתיים בכל האוניברסיטה תוך כשנתיים.

תשתית הטלפוניה החדשה דורשת החלפה של כל הטלפונים, כולל טלפוני ה-IP הקיימים וטלפוני האופק. לכן, עד להקמתה תצומצם פריסת טלפונים חדשים למינימום ההכרחי.

 

בחודשים הקרובים (3-4 חודשים) תוקם ליבת מערכת הטלפוניה  החדשה, ולאחר מכן ניתן יהיה להתחיל לחבר אליה טלפונים. בשלב ראשון יחוברו אליה רק התקנות חדשות. במקביל תערך פריסה רחבה בכל קמפוס לפי סדר אשר ייקבע בהתאם למצב הטלפונים והתקשורת בכל קמפוס. לפני תחילת הפרויקט ישלחו סוקרים מטעם האוניברסיטה למיפוי השלוחות.תגובתכם חיונית  במקרים שלמספר מחובר שירות מיוחד (כגן: חייגן, אזעקה, פקס).