3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

הודעות האגף

עבודה ולמידה מהבית גישה למערכות המחשוב

26 מאי, 2021

גישה מאובטחת Rumba VPN

https://ca.huji.ac.il/Rumba - שירות VPN חדש המאפשר גישה לכל השירותים ללא התקנות, עומס וניתוקים כפי שחווינו בעבר.
ניתן להתחבר לכל תוכנות המנהל (סגל מנהלי), כוננים אישיים ומשותפים ( CC ו EKMD), תוכנות החוות (לסטודנטים ומרצים) ועוד.
זו גם השיטה הנוחה ביותר לגישה לשירות Myplace.huji.ac.il  - המחשבים הוירטואלים. שירות שהחליף את שרת הקורונה, שרת MyDesktop ושרותים ישנים לעבודה עם מחשבי החוות.

מחיקת הקלטות שאינן בשימוש Panopto החל מ 15.7

3 יולי, 2021

זו הודעה חשובה שדורשת פעולה דחופה -נא לקרוא בעיון ולפעול כנדרש:

בימים אלו חידשנו את ההסכם של האוניברסיטה עם חברת Panopto, במסגרתו חוייבנו לצמצם באופן משמעותי את נפחי האחסון בפנופטו, למחוק כל מה שלא בשימוש ולהפסיק לשמור אוטומטית בענן סיכומי פגישות שלא לצורך.
כדי למנוע פגיעה בחומרים רגישים, ובראשם חומרי הוראה מוקלטים, הוחלט על המדיניות הבאה:

ארכוב הקלטות ישנות של קורסים

לכל החדשות

שדרוג תשתיות תקשורת וטלפוניה

3 אוקטובר, 2019

אנו שמחים לבשר על חתימת הסכם לשדרוג רשת התקשורת ומרכזיית הטלפונים האוניברסיטאית לתשתית חדשה ומודרנית. מתגי התקשורת החדשים ומרכזיית הטלפוניה המשוכללת  שתתבסס עליה יתמכו בשירותים מתקדמים, בקצב תקשורת גבוה (1Gbs), ויספקו רשת יציבה ואמינה לאורך שנים.
במסגרת הפרויקט יוחלפו כל מתגי התקשורת. עקב מורכבות הפרויקט, הפריסה תעשה לפי קמפוסים, וצפויה להסתיים בכל האוניברסיטה תוך כשנתיים.

תשתית הטלפוניה החדשה דורשת החלפה של כל הטלפונים, כולל טלפוני ה-IP הקיימים וטלפוני האופק. לכן, עד להקמתה תצומצם פריסת טלפונים חדשים למינימום ההכרחי.

 

בחודשים הקרובים (3-4 חודשים) תוקם ליבת מערכת הטלפוניה  החדשה, ולאחר מכן ניתן יהיה להתחיל לחבר אליה טלפונים. בשלב ראשון יחוברו אליה רק התקנות חדשות. במקביל תערך פריסה רחבה בכל קמפוס לפי סדר אשר ייקבע בהתאם למצב הטלפונים והתקשורת בכל קמפוס. לפני תחילת הפרויקט ישלחו סוקרים מטעם האוניברסיטה למיפוי השלוחות.תגובתכם חיונית  במקרים שלמספר מחובר שירות מיוחד (כגן: חייגן, אזעקה, פקס).