3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

סגל הרשות למחשוב

מתאמי מחשוב

אביעד לקסר

מתאם מחשוב
026586696
aviadl@savion.huji.ac.il