3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

סגל הרשות למחשוב

מתאמי מחשוב

ירון בללתי

מתאם מחשוב
026586279
yaronb@savion.huji.ac.il