3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

סגל הרשות למחשוב

מתאמי מחשוב

לזר ברוסילובסקי

תמיכה SAP
02-5494888
lazarb@savion.huji.ac.il