3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

סגל הרשות למחשוב

מתאמי מחשוב

מיכאל לוי בן-שטון

מתאם מחשוב
02-5881088
mickaell@savion.huji.ac.il