3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

סגל הרשות למחשוב

מתאמי מחשוב

מיכאל לייבוביץ'

מתאם מחשוב
08-6360148
michaellei@savion.huji.ac.il