3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

סגל האגף למחשוב

מתאמי מחשוב

אוהד שחר

2
אוהד
שחר
ראש תחום תקציבים ופרויקטים
02-6584069
ohads@savion.huji.ac.il