3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

סגל הרשות למחשוב

מתאמי מחשוב

פנירי איריס

צוות כ"א ושכר
02-6584068
irispa@savion.huji.ac.i