3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

סגל הרשות למחשוב

מתאמי מחשוב

דניאל גאמס

מנהל פרויקט ERP
02-5494951
danielgamss@savion.huji.ac.il