3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

סגל האגף למחשוב

מתאמי מחשוב

שני דהאן

שני דהן
שני
דהאן
עוזרת כוח אדם
02-6585777
shanin@savion.huji.ac.il