אפשרות שמירת קבצים במחשבים ציבוריים

 

לבחירתכם, מספר אופציות לשמירת קבצים. אנא הקדישו תשומת לב מיוחדת לנושא. שלמות המידע אשר ברשותכם, תלוי בכך.  מכיוון שלעתים מתרחשות תקלות, יש להקפיד לשמור, בתדירות גבוהה. במהלך העבודה מומלץ לשמור על כונן E. עם סיום העבודה יש להעביר את הקבצים לכונן אישי - כונן K.  

  •   מחשבי האוניברסיטה מוגנים מפני שינויים. לכן, לעולם, אין לשמור על כונן C:  או על 'שולחן העבודה' (DESKTOP).
  •   במחשבים הנמצאים בכיתות 1-3 בחווה המרכזית, וכן במחשבים הנמצאים בחווה חברה.

 

האפשרות המומלצת: כונן אישי - כונן K    

קוד המשתמש האישי מקנה גישה לכונן אישי על גבי רשת האוניברסיטה (כונן K). הגישה אל הכונן תתאפשר, מכל מחשב, לאחר תהליך ה- Login. לפתיחה, ניתן להקליק בצד שמאל למטה  על גבי שולחן העבודה על הצלמית.  בתפריטי התוכנות, תוכלו לזהות את כונן :k  על-פי שם המשתמש האישי, אשר יופיע לצידו.

חשוב לזכור, כי כונן K מוגבל בשטח הזכרון שלו (לסטודנטים  500MB ולסגל אקדמי ומנהלי 5GB). לכן, אנא השתמשו בו רק לשמירת קבצים, הנחוצים ללימודים. לתשומת לבכם, קיימת אפשרות לגשת לכונן האישי  K מהבית

 

כונן קשיח - כונן E

כונן זה שייך למחשב ספציפי, עליו החלטתם לעבוד. על כונן E ניתן לשמור קבצים גדולים במיוחד, אך לא ניתן לגשת אליו מכל מחשב אחר. קבצים, הנשמרים בכונן E אינם מוגנים ויכולים להימחק ע"י משתמש, הבא אחריכם. אולם הם אינם נמחקים אוטומטית.


 

הערה: אין לשמור קבצים בכונן :C קבצים אלה ימחקו עם ניתוק המשתמש או כיבוי המחשב עקב תקלה.