3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

הגדרת חשבון סביון Exchange ב iPhone

עבודה עם תוכנת הדואר mail

במידה ויש חשבון קיים, יש להקפיד להסירו טרם ההתקנה: 

היכנסו אל הגדרות

settings

בחרו בחשבונות

remove account

לחצו על חשבון סביון

remove account

בתחתית המסך תופיע האפשרות להסיר את החשבון

כעת יש לאשר את המחיקה

remove account

שלב שני: התקנת החשבון החדש

בממשק הטלפון, היכנסו הגדרות המכשיר ולאחר מכן בחרו בדואר

settings

יש לבחור בחשבונות

remove account

לחצו על הוסף חשבון

add account

בחרו ב Exchange

exchange

הקלידו את כתובת סביון המלאה. מומלץ אך לא הכרחי לכתוב בתיאור 'סביון'

email address

הקלידו את הסיסמה לחשבון

password

בחרו את הפרטים אותם אתם מעוניינים לסנכרן בין המכשיר לחשבון

sync

החשבון הוגדר בהצלחה

 

 הגדרת החשבון באפליקציית  Outlook

שלב ראשון: מחיקת החשבון הקיים בפלאפון

היכנסו לאפליקציית Outlook ולחצו על האייקון בעל שלושת הפסים הממוקם בפינה השמאלית במסך

outlook

לאחר מכן, לחצו על האייקון של גלגל השיניים בתחתית המסך

outlook

כעת, לחצו על חשבון הסביון שלכם

savion

לחצו על Delete account בתחתית המסך

delete account

לחצו על Delete

delete account

שלב שני: התקנת החשבון באפליקציית Outlook

פתחו את אפליקציית Outlook ולאחר מכן אתם תקבלו את המסך הבא: הקלידו את חשבון הסביון שלכם ולחצו על Add account

add account

כעת, תועברו לחלון ההזדהות מול האוניברסיטה. הקלידו את סיסמתכם לחשבון הסביון ולחצו על כניסה

huji

יתכן ותקבלו את המסך הבא. במידה ואתם מעוניינים להוסיף חשבון נוסף, לחצו על Let's do it. במידה ולא, לחצו על Maybe later

add another account

במידה וקיבלתם את המסך הבא, לחצו על Turn on בכדי לקבל התראות

notifications

החשבון הוגדר בהצלחה