3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

הגדרת חשבון Exchange ב iPhone

עבודה עם תוכנת הדואר mail

שלב ראשון

יש להסיר את החשבון הקיים. היכנסו אל הגדרות

הגדרת חשבון

בחרו בחשבונות

המשך הגדרה

לחצו על חשבון סביון

המשך הגדרה

בתחתית המסך תופיע האפשרות להסיר את החשבון

המשך הגדרה

כעת יש לאשר את המחיקה

הגדרת חשבון

שלב שני: התקנת החשבון החדש

בממשק הטלפון, היכנסו הגדרות המכשיר ולאחר מכן בחרו בדואר

הגדרת החשבון

יש לבחור בחשבונות

המשך הגדרה

לחצו על הוסף חשבון

המשך הגדרה

בחרו ב Exchange

המשך הגדרה

הקלידו את כתובת סביון המלאה. מומלץ אך לא הכרחי לכתוב בתיאור 'סביון'

הגדרת החשבון

הקלידו את הסיסמה לחשבון

המשך הגדרה

בחרו את הפרטים אותם אתם מעוניינים לסנכרן בין המכשיר לחשבון

המשך הגדרה

החשבון הוגדר בהצלחה

 

 הגדרת החשבון באפליקציית  Outlook

שלב ראשון: מחיקת החשבון הקיים בפלאפון

היכנסו לאפליקציית Outlook ולחצו על האייקון בעל שלושת הפסים הממוקם בפינה השמאלית במסך

המשך הגדרה

לאחר מכן, לחצו על האייקון של גלגל השיניים בתחתית המסך

המשך הגדרה

כעת, לחצו על חשבון הסביון שלכם

המשך הסרה

לחצו על Delete account בתחתית המסך

המשך הסרה

לחצו על Delete

סיום הסרה

שלב שני: התקנת החשבון באפליקציית Outlook

פתחו את אפליקציית Outlook ולאחר מכן אתם תקבלו את המסך הבא: הקלידו את חשבון הסביון שלכם ולחצו על Add account

המשך הגדרה

כעת, תועברו לחלון ההזדהות מול האוניברסיטה. הקלידו את סיסמתכם לחשבון הסביון ולחצו על כניסה

המשך הגדרה

יתכן ותקבלו את המסך הבא. במידה ואתם מעוניינים להוסיף חשבון נוסף, לחצו על Let's do it. במידה ולא, לחצו על Maybe later

המשך הגדרה

במידה וקיבלתם את המסך הבא, לחצו על Turn on בכדי לקבל התראות

סיום הגדרה

החשבון הוגדר בהצלחה