3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

הסכמי רכש

יצירת הסכם רכש

עריכת הסכם

צפייה בהסכם רכש

הפקת פלט

פעולות נוספות

דוחות

 

יצירת הסכם רכש

ליצירת הסכם רכש חדש כנס לטרנזקציה ME31K  או כנס דרך תפריט הניווט לפי הנתיב הבא:

.

 

התייחס לשדות הבאים:

.

התקבל מסך צור חוזה: נתוני כותרת, הזן את הנתונים הבאים:

.

 

התייחס לשדות הבאים:

.

 5               לחץ על לחצן סקירה / enter למעבר למסך הבא.

שים לב :  יש להזין במידת הצורך את השדות תחת נתונים נוספים ע"פ נתוני ההסכם.

 

  טיפ:  להוספת טקסט להסכם רכש ראה סעיף 9.1

 

התקבל מסך צור חוזה: סקירת פריט, הזן את הנתונים הבאים:

.

 

 

התייחס לשדות הבאים:

.

 

 

  טיפ:  לפעולות נוספות ראה סעיף  10

 

במקרים של הסכמי רכש מול ספקי הובלה בארץ של רכש בייבוא לצורך חישוב עלויות הובלה
1. לחץ לחיצה כפולה על מספר החומר שמאפיין את שירות ההובלה

.

 

התקבל המסך הבא:

.

 

התייחס לשדות הבאים:

.

לחזרה לנתוני הכותרת של ההסכם לחץ על הלחצן פרטי כותרת.

 לשמירת ההסכם לחץ על לחצן השמירה

נוצר מספר הסכם.

.

עריכת הסכם

לעריכת הסכם רכש כנס לטרנזקציה ME32K  או כנס דרך תפריט הניווט לפי הנתיב הבא

.

התייחס לשדות הבאים:

.

 

התקבל מסך שנה חוזה: סקירת פריט

.

ערוך את הנתונים הנדרשים

לשמירת השינויים במסך לחץ על לחצן השמירה

צפייה בהסכם רכש

 

לצפייה בהסכם רכש כנס לטרנזקציה ME33K  או כנס דרך תפריט הניווט לפי הנתיב הבא:

.

 

התייחס לשדות הבאים:

.

 

התקבל מסך הצג חוזה: סקירת פריט  

.   

 

הפקת פלט

 

להפקת פלט הסכם רכש כנס לטרנזקציהME9K  או כנס דרך תפריט הניווט לפי הנתיב הבא:

.

 

התייחס לשדות הבא:

.

 

התקבל מסך פלט הודעה (מסמכי רכש מאושרים)

.

 4             בחר את מסמך הרכש הרצוי.

 5             לחץ על לחצן הודעת פלט לצורך שליחת פלט למדפסת.

 6             לחץ על לחצן הודעת תצוגה לצורך תצוגה מקדימה של המסמך.

 

פעולות נוספות

 

קיימות מספר אפשרויות במסך יצירת הסכם אשר ביכולתך לבצע בהתאם לצורך.

הזנת טקסט כותרת

 בעת הזנת מסך צור חוזה : נתוני כותרת ניתן להוסיף הערות לכותרת המסמך.

.

1   לחץ על לחצן טקסטי כותרת ברמת כותרת המסמך.

התקבל חלון צור חוזה : טקסטי כותרת

.

 

    2   סמן את סוג הטקסט והזן את המלל לצידו.

    3   לחץ על לחצן מסמך טקסט ארוך להוספת מלל ארוך.

פתיחת חלון צור חוזה : טקסטי כותרת

.

    4   הזן את המלל הרצוי במסמך.

   לשמירת ההסכם לחצן על לחצן השמירה

טיפ: תחת חלון צור חוזה : טקסטי כותרת ניתן לגלול למטה להצגת סוגי טקסט נוספים ע"י מקש.במקלדת.

 

הזנת טקסט לפריט

בעת הזנת מסך צור חוזה : סקירת פריט ניתן להוסיף טקסטים שונים לשורת פריט.

 1   סמן את שורת הפריט שיוזן לגביה טקסט.

.

2   לחץ על לחצן טקסטי פריט .

 פתיחת חלון צור חוזה : טקסטים עבור פריט.

.

3   סמן את סוג הטקסט והזן את המלל לצידו.

5   לחץ על לחצן השמירה

 

טיפ: להוספת טקסט ארוך לפריט לחצן על הלחצן מסך טקסט ארוך

 

צירוף מסמך להסכם

.

1    לחץ על לחצן שירותים עבור אובייקט.

פתיחת חלון צור חוזה : טקסטי כותרת.

.

2     בחר בערךOpentext  - מסמכים.

פתיחת חלון Opentext  - מסמכים.

.

3     לחץ על לחצן הוסף מסמך.
פתיחת חלון הוספת מסמך.

.

4     לחץ על לחצן לצורך ייבוא המסמך.

5     בחר את סוג הממסך המצורף.

6     לחץ על לחצן OK .

 

שים לב :  הוספת מסמך להזמנה ניתן רק בעת עריכת הסכם רכש (ME32K) או צפייה בהסכם (ME33K)   לאחר קבלת מספר הסכם.

דוחות

לצפייה בהסכמי רכש ובנתוני מימוש ההסכם (ע"פ ערך כספי / כמות ) כנס לטרנזקציה ME3N

או כנס דרך תפריט הניווט לפי הנתיב הבא:

.

 

 

התייחס לשדות הבאים:

.

התקבל מסך מסמכי רכש לפי מספר מסמך.

.

 

 

קובץ PDF להורדה

הסכמי רכש