3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

תפריט

--

טפסים

 

1.טופס שינוי שם משתמש ב- HUJImail
 

2.טופס פתיחת תיבת דוא"ל לסגל האקדמי בעין-כרם

 

3.טופס בקשה לאפשרות שליחת דואל ב-Listserver באוניברסיטה:

הגבלות:

הבקשה לתפוצת הדואר תלויה באישורו של מנהל הרשות למיחשוב

תפוצת הדואר מוגבלת ל-4000 נמענים

גודל Attachment מוגבל ל-1 מגה

רישום:

  1. מילוי טופס

  2. חתימה על מסמך תנאי שימוש

 

4.טופס רכישת ציוד טלפונים ותיקון תקלות בקווים פנימיים דרך מוקד הטלפוניה

הזמנת השירותים נעשית באמצעות טופס הזמנה אותו ניתן לשלוח למספר פקס: 6584075 או לכתובת דוא"ל: telephony@savion.huji.ac.il