3bd7818dcd7e84f28c4ac4fd109b1c4d

מחזיקי כרטיסי אשראי

כרטיסי אשראי באוניברסיטה

 

לצורך הזנת תשלום לספק שבוצע על ידי כרטיס אשראי, קיים באוניברסיטה מנגנון במסגרתו האוניברסיטה סופגת את ניכוי המס במקור על בסיס הסכום הרשום בחשבונית.

 

הזנת חשבונית פיננסית ששולמה בכרטיס אשראי

 

על פי החשבונית שהתקבלה מהספק יש להזין לבצע את חישוב הניכוי המס במקור על ידי מחשבון שניתן להפעיל טרנזקציה YFI_CREDIT_CARD.

יתקבל מסך: רישום לחשבון כרטיסי אשראי

התייחס לשדות הבאים:

 

הזן טרנזקציה FV60.

יתקבל מסך: הזנת חשבונית ספק: קוד חברה 1000

התייחס לשדות הבאים שדות שורות (שורה "1"):

 

יתקבל מסך: המתנת חשבונית ספק: קוד חברה 1000

סמן את שורת המע"מ באופן הבא:

 

לחץ על ENTER.

 

שדה סכום בסיס התמלא.

לחץ על .

יתקבל מסך: המתנת חשבונית ספק: קוד חברה 1000

 

 

 

 

עבור ללשונית תשלום.

יתקבל מסך: המתנת חשבונית ספק: קוד חברה 1000

יתקבל מסך: המתנת חשבונית ספק: קוד חברה 1000

 

 

 

 

בשדה בר קוד יש להזין את הבר קוד שהודבק לחשבונית (פרטים על נושא זה ראה בחוברת "חיוב וזיכוי ספק").

תתקבל הודעה .

לאחר סבב אישורים, החשבונית תיצור רישום פיננסי בחשבון הספק.

לצורך צפייה ברישום הפעולה בכרטסת הספק היכנס לטרנזקציה FBL1N (הרחבות בחוברת "חיוב וזיכוי ספק").

סגירת השורה בחשבון הספק

 

הזן טרנזקציה : YFI_CREDIT_CARD

יתקבל מסך: רישום לחשבון כרטיס אשראי

על ידי פעולה זו, למעשה השורה ברשומת הספק נסגרה.

ניתן לראות את הרישום כסגור בכרטסת הספק תחת "כל הפריטים" או "פריטים מותאמים".

 

קובץ PDF להורדה

מחזיקי כרטיס אשראי